Mizející voda, hrozba sucha nás začíná trápit. Dříve jsme se k vodě téměř všichni, nejen stát, chovali lhostejně. Dnes se radujeme z každého deště. Dokonce si i čteme o nápadech, jak vodu v krajině zadržet a využít. A potěší nás, když se o problém více zajímají krajské a státní orgány. Třeba nyní, když Liberecký kraj vyhlásil podporu projektům, které pomohou zajistit více podzemní i povrchové vody.

Liberecký kraj již podporuje zadržování vody v krajině sumou 18 milionů korun a nyní ještě přidává 6 milionů na vybudování tůní a mokřadů. Pěkné nápady i peníze. I když s nimi politici a úředníci měli přijít už před lety, místo aby žehnali betonovým stavbám, dolování kdečeho nebo regulacím řek. Často kvůli zaslepenosti, honbě za pohodlím a rychlým efektům. Na místě je teď otázka, jestli ta aktuálně prezentovaná opatření a dotace ještě mají šanci významněji pomoci sucho odvrátit.

Petr Pokorný.Zdroj: DeníkRealita se zdá horší. Sice chystáme nápravná řešení, ale zároveň pokračuje devastace prostředí. Jedním z velkých symbolů v kraji je kauza kopce Tlustec u Brniště, kterému stále hrozí, že bude vymazán z mapy. Krajský úřad v ní vystupuje nevýrazně, slušně řečeno. Také zde chybí síla, ochota zastavit rychlý úbytek půdy, kterou dál zabírají průmyslové a dopravní stavby. Všude tam se mohla vsakovat voda, ale už nebude. Odteče. Co hůř, ty dlažby, betony, asfaltky budou další sluneční pece, co zhorší mikroklima v konkrétních místech.

V krizových stavech, a ten nastal, musí ze strany moci nastoupit mimořádná opatření. Třeba stavební uzávěry. Zajímavé také bude, jak se úřad kraje postaví k povolení zamýšlené těžby štěrkopísků mezi Bohaticemi a Pertolticemi na Českolipsku. Zejména obyvatelé vsi Bohatic se zoufale, leč marně, těžbě brání – bojí se, že v důsledku těžby poklesne hladina spodní vody, a že se jim ztratí voda ze studní. A odborníci tuto hrozbu nepopírají.

Jestliže tedy kraj na jedné straně vyhlásil boj proti suchu, musí být široké veřejnosti jasné, že nejde jen o „píár“, ale že je jeho snaha míněna vážně i v praktické rovině. V každodenní činnosti úřadu.