Bylo zcela v intencích dvacetiletého neúspěšného řešení o začleňování Rómů do společnosti, vyhozených stovek milionů korun ze strany státu, za které jsme velké množství Rómů a sociálně nepřizbůsobivých spoluobčanů většinové společnosti (a jejich dětí) naučili žít pouze na dávkách. Navíc tato „konference“ byla dokladem nezájmu krajské politické reprezentace o to, co se děje v Novém Boru, na Šluknovsku, koneckonců v řadě míst České republiky.

Na této konferenci ani nikde jinde jsem nepožadoval manuál jak a co v kterém okamžiku řešit, jak mi vkládá do úst redaktor MFD Šebelka zřejmě svoji představu řešení. Zdůraznil jsem naopak, že je potřeba provést analýzu příčin nejen toho, co bylo příčinou smutných událostí v Novém Boru, ale i v jiných částech státu, pojmenovat je pravými jmény a vybrat ta řešení, která se ukázala efektivní.

Mám-li to učinit já, tak se domnívám, že jsme vědomě podporovali rasismus naruby a výše zmiňované občany zvýhodňovali finančně, materiálně, ale dokonce i před zákonem na úkor občanů pracujících a poctivě platících daně. Nevěnovali jsme dostatečnou pozornost jejich neochotě se vzdělávat, hledat si práci a dodržovat normy společenského soužití.

Často nenásledovaly dostatečné represivní postupy a zákony se tím pro ně staly nenáročnou překážkou, kterou lze snadno obejít, v nejhorším případě se je dokonce naučili využívat ve svůj prospěch. Považuji, po tom co se stalo v Novém Boru, za vrchol drzosti, když tyto události chtěli využít ve svůj prospěch a poukazovali na to, jak je k nim společnost zlá, či dokonce, že vina je na straně někoho jiného než těch, kteří tyto činy spáchali.

K řešení nepřispěje žádná koncepce, strategie, manuál, ale skutečné změny zákonů, které jako starostové navrhujeme (změna rozpočtového určení daní ve prospěch menších měst a obcí, stanovení normy počtu lidí v závislosti na velikosti bytu atd.) To však mohou učinit jen zákonodárné orgány. Zcela nedostatečná je vymahatelnost práva, dávky musí být vázány na vzdělávání a místo financování dnes už prokazatelně neefektivních programů přesměrovat tyto finanční toky především na aktivní politiku zaměstnanosti, případně dalšího zvyšování kvalifikace. Obce jsou v těchto krocích bezmocné.

Nenastane-li nulová tolerance k přestupkům a trestným činům, těžko si z nich někdo uvědomí, že z toho, že se zde narodili (jak často Rómové vystupující na novoborském zastupitelstvu zdůrazňují) není důvodem k jiným výhodám, než mají všichni ostatní občané a že za svůj život jsou si zodpovědní především oni sami a ne obec či stát.

Mgr. Jaromír Dvořák, starosta Nového Boru