Byl jsem udiven, překvapen a mnohdy fascinován, jak se v moderní době „dá dělat politika“. Nicméně jsem tak jako jistě i Vy, ale i účastníci soudního procesu a veřejnost, očekával závěrečné vynesení rozsudku, neboť stále věřím naší justici a ta pro mne znamená v demokratické společnosti objektivitu a spravedlnost.

Když dne 13. dubna 2012 zazněl z úst soudce Jana Šotta verdikt nad panem Bártou „vinen z uplácení“, přijal jsem bez zvýšených emocí tento rozsudek jako holý fakt. A doufal jsem, že jako strana a kolegové pana Bártu v soukromí podržíte, avšak na veřejnosti se zcela jasně vyslovíte proti dalšímu působení pana Bárty ve veřejných funkcích. Stranou ponechávám to, jestli je nebo není rozsudek pravomocný a i výroky jak pana Bárty tak třeba jeho manželky paní Klasnové o opuštění politiky v případě, že Vít Bárta bude odsouzen ( byl ). A už vůbec nerozumím vyjádření Víta Bárty ze 14. dubna 2012, když zdůvodnil setrvání v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR: „Po přečtení rozsudku jsem se rozmyslel, že zůstanu poslancem…!“

Z tohoto důvodu jsem se na Vás rozhodl jako starosta malé obce obrátit. Žádám Vás jako poslance Věcí veřejných za Liberecký kraj a představitele nejvyššího zákonodárného sboru České republiky, abyste slovem své autority zakročil proti dalšímu působení pana Víta Bárty v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.

Nedovedu si představit, že by i v té nejmenší obci seděl zastupitel odsouzený za uplácení. Stejně tak si tuto situaci nedovedu představit například v době, kdy jste vykonával funkci hejtmana Libereckého kraje, a že byste dopustil a byl ochoten sedět v krajském zastupitelstvu, kdybyste měl jeho lavice sdílet se zastupitelem odsouzeným za podplácení. Naproti tomu si dovedu představit Váš odmítavý postoj jako současného zastupitele Zastupitelstva města Česká Lípa, kdyby se měl ve Vašich řadách jako zastupitelstva města objevit tzv. korupčník.

Velmi rád vzpomínám na večery, které jste pořádal jako hejtman Libereckého kraje ke vzniku samostatného Českého státu. Tam jste vždy v uvítacím proslovu citoval takové demokraty jako T.G.Masaryka, resp. E. Beneše. Věřím, vážený pane poslanče, že právě těmito principy morálky a etiky, které jmenovaní zastávali, se zasadíte o odstoupení pana Víta Bárty z veřejných funkcí.

Ing. Vít Vomáčka, starosta obce Kravaře