Byl jsem také svědkem vystoupení pana starosty před žáky naší školy, které bylo vedeno v poněkud bouřlivější atmosféře, protože v publiku seděly svědkyně jednoho z útoků.

Myšlenkám pana starosty, se kterými se k nám dostavil, nelze prakticky nic vytknout a lze zkonstatovat, že řekl přesně to, co mohl a v současné situaci měl. Proto je udivující, kolik se objevuje hlasů nejen novoborských občanů, které volají po jeho odstoupení. To opravdu oni dotyční věřili, že pan Dvořák nastoupí do funkce a vše se změní k tomu nejlepšímu jako mávnutím kouzelného proutku? Vždyť problém není v pracovně starosty, ale úplně jinde.

V našem státě se padesát let zásadním způsobem neřešil problém soužití „bílých“ a Romů. Navíc, pokud se nenajdou politici, kteří sáhnou do tak štědrého sociálního systému, kterým naše republika disponuje, tak se stále budou objevovat páni podnikatelé, kteří sestěhovávají Romy do svých panelových domů a ubytoven a poté si dělají z našeho státu dojnou krávu a kasírují štědré „ sociální“ doplatky na nájemném.

Pan starosta vše myslel v dobrém a i on vidí velice dobře tu mizernou společenskou morálku a tu neúctu člověka k člověku. Pro jednoduchý příklad se nemusí chodit daleko. Před desítkami let, když jsem byl já žákem základní školy, opravdu nebylo zvykem, že by někdo doma nadával na učitele, protože se to prostě nenosilo a žáček- stěžovatel by se se zlou potázal. Jinak řečeno, kantor byl „někdo“ a úcta k němu byla jednou ze základních společenských zásad. A kam jsme dospěli dnes? Vždyť stačí ve škole jen dítě pokárat nebo napomenout a hned se může ten „ ………“ za katedrou (místo teček si lze dosadit ty nejvulgárnější výrazy ) dočkat pořádné odvety ze strany nejen rodičů.

Základními vzory pro současnou mladou nastupující generaci jsou na prvním místě členové rodiny a pokud tento základ nebude fungovat v rámci slušného jednání a chování, tak se stále budeme setkávat minimálně s pokusy napadání jednoho druhým.

Za tuto otřesnou společenskou morálku opravdu starosta Nového Boru nemůže a rozhodně není důvod chtít jeho odvolání. A pokud už někdo chce nadávat, tak by měl své výtky směřovat k těm, kteří mají na starosti tvorbu a schvalování zákonů naší země. Slušné chování a jednání je soukromou záležitostí každého občana a nedá se nadirigovat, protože když nezačne každý sám od sebe, tak se toho mnoho nezmění. A stěžování si na starostu a nadávání na další veřejné představitele města rozhodně nepovede ke zlepšení současné situace v Novém Boru.

Tomáš Brückner, učitel ZŠ U Lesa