Rozvírají se nůžky mezi počtem těch, kdo se do města přistěhovali a kdo z něj odešli. Tolik statistika. Co z ní vyplývá? Že Česká Lípa v dlouhodobém horizontu ztrácí. A stárne. Právě v této souvislosti mne napadá otázka: Jak byste charakterizovali město Česká Lípa v roce 2012?Před lety to bylo rychle rostoucí průmyslové město. Později průmyslové město soustředěné na výrobu pro automobilový průmysl. A v posledních letech? Odpověď jsem nenašla ani na webových stránkách města Česká Lípa, což je vlastně i symbolem toho, co chci říci.

Je zajímavé, jak se oficiální webové stránky města Česká Lípa vyhýbají charakteristice města v jeho moderních dějinách; obrázek o tom, jak a čím žijí Českolipští na počátku 21. století, jaké příležitosti toto město vyjma turistických nabízí si návštěvník stránek neudělá. Česká Lípa ale nejsou jen turisté jsou to hlavně ti, kteří tu pracují, podnikají. Mladé rodiny. Děti a mládež. Senioři. Lidé pracující nebo za prací dojíždějící. Pracovní příležitosti, průmyslové podniky, soukromé firmy. Služby. Doprava. Kultura a sport… Už dlouhý čas postrádám vizi, kudy město Česká Lípa jde a kam vlastně.

Žila jsem tu v době, kdy expandoval uran. A za pár let se vrátila, když byli zdejší lidé spokojení v montovnách pro automobilový průmysl. Vždycky bylo jasné, co se ve městě děje a proč. Jak je to ale dnes? Bohužel z politiky vedení tohoto města nemám jistotu, že ví, pro koho tu je a kam směřuje, jakou perspektivu chce občanům nabídnout a co pro to konkrétně dělá (udělá). Jaké nabízí jistoty a jaké podpoří či vytvoří příležitosti. Po dvou letech práce v zastupitelstvu a třech předložených rozpočtech si jsem jistá: takovou vizi vedení města nemá. Neví, co nabídne svým obyvatelům za pět, deset, dvacet let. Bude tady práce, služby, podmínky ke spokojenému životu?

O SCHVALOVÁNÍ ROZPOČTU ČTĚTE ZDE: Lípa si utáhne opasek. Hospodařit bude se schodkem 42 milionů

Jak bych tedy já charakterizovala město Česká Lípa na sklonku roku 2012? Jako město stagnující, které svým obyvatelům nemá co nabídnout a proto ho ti ekonomicky aktivní opouštějí, odcházejí za lepší, perspektivnější existencí. Je nejvyšší čas to zastavit! Velká moc je v rukou zastupitelů, vedení města. Do radniční kasy ale přitéká ročně cca 530 milionů korun, štrikovat z tak velkého rozpočtu jen módní svetr na rok, na dva je krátkozraké.

Schválený rozpočet města na rok 2013 je z mého pohledu jen souborem aktuálních potřeb, možná víc stranických než občanských. Těší mne, že se ulice 5. května konečně dočká opravy včetně mostu u Majdalenky, že se zateplují školy. Ale už třetí rok se vedení města při schvalování rozpočtu ptám, jaké jsou priority rozvoje České Lípy, jak je budeme v průběhu času podporovat, kde má rozvoj města slabá místa, proč kašleme na sociální oblast a kulturu a kdy se to změní. Odpovědi jsem se ještě nedočkala. Jeden příklad za všechny: z rozpočtu bylo opět vyřazeno Jiráskovo divadlo. Nejasný příslib hledání evropských peněz nepovažuji za adekvátní náplast, protože tady není stanovený cíl: do roku XY nabídne Česká Lípa důstojné podmínky rozvoji kulturního života.

Jsme proti rozpočtu, který není výsledkem dohody a nerespektuje tedy potřeby všech občanů města. Nesouhlasíme s dalším zadlužováním, protože ujídá z budoucnosti našich dětí. Své NE považujeme za výraz naší odpovědnosti vůči tomuto městu. Naším cílem je rozvoj a důstojná diskuse, dlouhodobá perspektiva pro všechny občany České Lípy.

Mgr. Romana Žatecká, předsedkyně Klubu zastupitelů ČSSD