Dlouho jsem váhal, zda mám vystoupit zde před odborníky na školství, které tu vidím a kterých si vážím. Jsem laik a to nezmění ani to, že jsem do škol chodil, ani to, že maminka, manželka, dcera, či švagrová jsou učitelky.

Problém vidím v navrženém preferování velkých škol. Velká škola má oproti malé výhodu – je schopna poskytnout větší nabídku volitelných předmětů.

Dovoluji si však tvrdit, že malá škola má výhody oproti škole větší. Je v ní více příležitostí pro osobní neformální kontakty mezi studenty a profesory, mezi studenty různých tříd a ročníků apod. To neumožňuje či alespoň ztěžuje sociálně patologické jevy, jež snáze bují v anonymitě velkých škol.

Malá škola znemožňuje jevy, jež se snadno rozvinou v anonymnějším prostředí školy velké. To si dobře uvědomují někteří rodiče, kteří preferují menší školy.

Bez pečlivé sociologické, psychologické a ekonomické analýzy nelze podle mého názoru a priori tvrdit, že velká škola je efektivnější: dodatečné náklady na prevenci patologických jevů, jež by na malé škole vůbec nemohly nastat, mohou snadno převýšit případný finanční zisk získaný sloučením.

Je zvláštní, že úspory, jichž se dle různých „optimalizačních“ dokumentů má podobnými opatřeními dosáhnout, nejsou zpravidla ani zkusmo kvantifikovány. Jde spíše o selský rozum, který laicky říká „čím větší, tím levnější“. V této přímé úměře nic samozřejmého nevidím. Nemůže se stát, že velké školy mohou vyjít i ekonomicky dráž? Nechybí toto konkrétní vyjádření záměrně? Nebo nám můžete říci konkrétní čísla?

Osobní kontakty vnášejí do vzdělávacího procesu podstatnou, byť těžko měřitelnou kvalitu, která vyvažuje případnou větší nabídku volitelných předmětů či větší sbírku vycpaných zvířat, nebo perfektně vybavené specializované učebny. Škola by neměla být jen továrnou na vysvědčení.

Pro mnoho mladých lidí z našeho regionu se stane dojíždění za všeobecným středním vzděláním krajně obtížným, ne-li prakticky nemožným. Nadané dítě pocházející z nepříznivých socioekonomických poměrů je rozličnými sociálními a psychologickými faktory už tak handicapováno. Pokud bude muset každé ráno hodinu i více dojíždět do nejbližšího gymnázia, bude pravděpodobnost využití jeho nadání velmi nízká.

Záměr koncentrovat vzdělávání do velkých škol ve velkých městech považuji za nedomyšlený. Nízký průměr vzdělání obyvatel okresu Česká Lípa je známý. Nečiníme nyní další krok k jeho budoucímu snížení?

Petr Skokan, poslanec ČR