Konkrétně o zastavení odložení, zateplení nemocnice v České Lípě.

Asi je to shoda náhod, ale právě v těchto dnech jsem měl možnost každodenně do „špitálu" docházet, neboť jsem zde měl svou matku na hospitalizaci. Jsem přesvědčen, že takto pochmurných staveb v České Lípě mnoho není. Ten psychologický moment, když k budově přicházíte, není vůbec příjemný a povzbudivý. Ale o tom řeč není. Podstatně horší je situace, když dorazíte na návštěvu k pacientovi na pokoj a třeba chcete vyvětrat a podobně. Kdybych byl jedovatý, tak bych doporučil, aby se, až se jednou okna, dveře, balkony a podobně vymění, bylo jednáno s nějakým muzeem, případně skanzenem a tam jako rarity a exponáty dveře, okna a podobně instalovat.

Kraj prý k pozastavení vedly dvě věci. Za prvé jakýsi posudek, který si kraj nechal vypracovat a který konstatuje, že stavba je předražená a dá se zrealizovat o cca 30 milionů korun levněji. Naši předkové říkali, že „řeči se vedou a voda teče…". Velmi by mne zajímalo, jak je takovéto prohlášení závazné. Populistické a novinářsky zajímavé, to určitě je. Ale kraj vydá peníze za tento posudek, a kde je jistota, že se opravdu dá tato akce zrealizovat levněji? Když se to nepodaří, vrátí firma, která tento posudek vydala, část peněz?

Spíše žertovné mi pak připadá populistické a emočně podbarvené vyjádření paní Zuzany Kocumové, která má v krajské radě na starosti zdravotnictví: „Ve chvíli, kdy jsem viděla vysoutěženou zakázku, mi v hlavě naskočil červený vykřičník."

Opět použiji slova klasika: „Na každou práci je třeba odborníkov." Respektuji, že paní radní byla dosazena do krajské rady jako odbornice na zdravotnictví. Ale nevěřím, že je možné být po pár týdnech i odborníkem na stavebnictví, resp. ekonomiku. Ale kdo ví? V dnešní době je asi možné všechno.

Ze všech informací, které mám k dispozici, mne ovšem mrzí jiná věc. Tou je postoj našich zastupitelů v Zastupitelstvu Libereckého kraje. Nepostřehl jsem, že by se za „svoji" nemocnici brali a potřebu zateplení hájili. Vždyť šlo o vysoutěženou cenu a dle mých informací je údajně již s vítězem soutěže podepsána smlouva. A propos, vítězná firma je firmou českolipskou. Mě osobně by mrzelo, aby soutěž vyhrála firma, která z Českolipska není. Proč? Velmi jednoduchá odpověď. Takováto investice přinese práci českolipským občanům, daně budou odvedeny do našeho regionu…

Přeji našim spoluobčanům, aby v co nejkratší době měli opravdu moderní budovu „naší" nemocnice.

Ing. Vít Vomáčka, MBA , starosta obce Kravaře v Čechách