Osobně ponechám stranou definice idealismu, neboť jsem přesvědčen, že najít cokoli (nejen hejtmana) ideální rovná se nemožné a nesmyslné.

Myslím, že spíše než hledat a vytvářet falešné naděje, je důležitější říci, k čemu je a co může takový hejtman vytvářet a ovlivňovat. A zde začíná být kámen úrazu. Zaprvé lze očekávat, že nevyhraje žádná z kandidujících stran tak výrazně, aby chod kraje určovala jen a jen sama. Tudíž se bude muset s někým koaličně spojit, případně se tvářit, že se s nikým nespojila, ale někdo ji bude „zezadu" v tichosti podporovat. S nadsázkou se dá říci, že si bude muset najít „tichého společníka". A tento podporovatel nebude chtít podporu zadarmo (nikoli snad finanční, nýbrž ideovou a programovou).

A hejtman i s jeho chutí něco prosazovat se nám pomalu ale jistě ztrácí před očima, neboť bude fungovat tak trochu ode zdi ke zdi, aby vyhověl. Do toho jej bude jeho stranický sekretariát mnohdy i tlačit do opatření, která jsou třeba i proti jeho nátuře a přesvědčení. Ale stranickost je stranickost a poslouchat se v partajích zkrátka musí.

A hejtman se opět stává slabší figurou.

Z výše uvedeného logicky vyplývá, že osobně nevěřím na silného a ideálního hejtmana.

Ale vzhledem k mé povaze považuji se za optimistu se domnívám, že naši občané vyberou dobře a budeme mít alespoň dobrého hejtmana. Asi nic převratného nevymyslí (opravdu úsměvně působí sliby dámy aspirující na hejtmanku na autobusech MHD, že neklesne počet hasičů a policistů v kraji, že maminky budou jen usměvavé a podobně. To si doufám soudný volič uvědomí, že tyto sliby jsou mimo gesci a schopnosti jakéhokoli hejtmana ).

Mně osobně by stačilo, kdyby byl prototypem slušného, poctivého člověka, za kterým je již jistý kus práce ve veřejné sféře. Radši mám proto ty kandidáty, kteří méně slibují, vykřikují a medializují se, ale mám rád ty osobnosti, které jsou schopné přiznat, že na některé otázky voličů resp. novinářů nejsou schopni okamžitě odpovědět, nýbrž že potřebují čas, aby se s danou problematikou seznámili.

A na závěr stačí mi málo slušný člověk, který uznává a jsou pro něj normální vlastnosti, kterými se prezentuje nikoli měsíc před volbami, jako je slušnost, čestnost, uznání svého vlastního omylu a chyby, úcta ke starším, úcta k práci,umění naslouchat a podobně. Že toho není málo?

Je zvláštní, že mnozí si naopak velmi rychle osvojí vlastnosti, jako je papalášnost, nadřazenost a nabubřelost. Takového hejtmana nám všem opravdu nepřeji.

Klasik by asi v tuto chvíli pravil: „A teď babo raď, koho vlastně volit?"

Přeji Vám všem, milí čtenáři Českolipského deníku, šťastnou a dobrou volbu nad urnami do voleb do krajského zastupitelstva 2012.

Ing. Vít Vomáčka, starosta obce Kravaře