S dalším pohledem na způsob konkurzu a hlavně obsazení konkurzní komise přišel starosta Chrastavy Michael Canov.

„Náměstek hejtmana Libereckého kraje Bc. Radek Cikl v článku týkajícím se výběrového řízení na ředitele českolipského gymnázia zapomněl dodat, že i úkolem zřizovatele je dodržování zákonnosti, což znamená především sestavení samotné konkurzní komise v souladu se zákonem.

A to se v tomto případě nestalo. Člen komise v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství musí být totiž, jak příslušná vyhláška explicitně stanovuje, tímto odborníkem podle druhu a typu příslušné školy.

A tím v dané komisi tento člen nebyl, neboť se jednalo o ředitele střední odborné školy. Školský zákon přitom vylučuje, že by gymnázium a střední odborná škola byly stejným druhem školy, neboť je v příslušném paragrafu jako druhy explicitně vyjmenovává. Již vůbec se pak nemůže jednat o stejný typ školy, které ze zákona stanovuje prováděcím právním předpisem ministerstvo školství.

Skutečnost, že nebyla složena konkurzní komise v souladu se zákonem, pak dle mého právního názoru zakládá neplatnost příp. nicotnost takového konkurzního řízení a tím i neplatnost, příp. nicotnost případného jmenování na základě takovéhoto konkurzního řízení.

Pravomocného rozhodnutí o této skutečnosti by ovšem v případě, že uvedenou nezákonnost Liberecký kraj sám neuzná a výsledky konkurzního řízení sám neanuluje, mohli dosáhnout odpůrci rozhodnutí konkurzní komise jen žalobou u příslušného soudu."

Ing. Michael Canov, starosta města Chrastava