Na jedné straně poloprofesionální klub, dosud sponzorsky podporovaný významným regionálním podnikatelem a na druhé straně město, které hospodaří s veřejnými prostředky. A pro které je přímá podpora podnikatelského subjektu problém.

Ale osobně jsem přesvědčen, že oboustranně přijatelné řešení lze vždy dosáhnout. Jen je k němu potřeba dospět a hledat společnou vůli.Když se podíváme na tabulku ČFL, najdeme zde sportovní kluby, které reprezentují města podobné, nebo ještě menší velikosti než je Česká Lípa. Města, kterým se daří nalézt model, jak svůj klub v této soutěži podporovat.

Město Česká Lípa je přirozeným centrem celého okresu a měla by také být přirozeným centrem a lídrem nejpopulárnějšího sportu v našem okrese. Jeho fotbalový klub historicky vždy vychovával fotbalisty nejen pro sebe, ale i pro ostatní kluby v rámci českolipského okresu. Talentovaná mládež z ostatních klubů okresu nacházela možnost svého fotbalového zrání a vývoje zejména v tomto klubu.

Což je dnes, bohužel, již pouze minulostí, protože klub nemá vytvořeny podmínky pro založení centra talentované mládeže (např. v médiích zmiňovaná hrací plocha s umělým trávníkem atd.). Česká Lípa se tak zařadila ve výchově mládeže po bok ostatním klubům okresu, které fungují v ryze amatérských podmínkách. Snad jen s malou výjimkou Nového Boru, kde se příznivě projevuje právě cílená podpora města.

Jako předsedovi Okresního fotbalového svazu v České Lípě je mně opravdu líto, že se zatím nenašla tolik potřebná vůle představitelů města podpořit úsilí a snahu vedení klubu Arsenal Česká Lípa, nejen pro zachování stávající soutěže dospělých, ale pro celý systém výchovy mladých fotbalistů v České Lípě. Mladí fotbalisté potřebují mít své vzory i na klubové úrovni. Starší hráče při svém růstu pravidelně sledují a jsou jim inspirací. To je přirozená zákonitost každého sportu, nejen fotbalu.

Chtěl bych tedy apelovat na vedení města Česká Lípa, na všechny jeho „osvícené" zastupitele, aby si uvědomili, že jsou v této chvíli jediní, kdo mohou pomoci. JEDINÍ… a proto by s pomocí již neměli otálet!

Karel Kapoun, předseda OFS Česká Lípa