Odsuzuji komplot v českolipské nemocnici

Odsuzuji současný komplot čtyř členů dozorčí rady Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa. Byl spojený s nedůstojnou personální likvidací ředitele MUDr. Chmátala a jeho kolegů, kteří se provinili jen tím, že se řízení nemocnice ujali v době, kdy krajskou vládu vedla ČSSD.

Karel Kapoun.Citlivější způsob, profesionálnější přístup, například odvolání ředitele NsP až po řádném výběru nového a postupné předání funkce nově jmenovaným zástupcům by nemusel mít tak destabilizující následky. Přitom by bylo také plně zachováno právo nového vedení Libereckého kraje prosadit si jiný názor na řízení nemocnice.

Ještě letos v lednu jsem psal, jak se v českolipské nemocnici neustále opakuje smutná historie, pravidelný kolotoč vyhazování ředitelů, diskreditací, rozkládání řídících struktur a procesů, frustrace zaměstnanců. A následující klikatá cesta k stabilizaci, k vizím. Ve stejném duchu vyjádřili své obavy před hejtmanem i někteří z odvážnějších zaměstnanců na veřejném shromáždění…

Moje i jejich prognóza se právě splnila. A rozhodně z toho nemám škodolibou radost. Je mně do pláče. Nechci proto už nic předpovídat, ale cítím, že se brzkou realitou stane rozpad lékařských týmů, zastavení spousty rozpracovaných projektů,… a dojde k naplnění všech těch fám, co za léta všichni slyšíme a týkaly se naší nemocnice.

Netřeba rozebírat, že důsledky této konkrétní a tak nechutné práce regionálních politiků i nedoceněných outsiderů odnesou nejen zaměstnanci, ale obyvatelé celého Českolipska. Zasvěcení vědí, že na tuto destabilizaci doplatí i krajská nemocnice v Liberci.

Domnívám se, že zástěrkou k uklidnění rozruchu, a na přechodnou dobu, mají být jména primářů tří oddělení, odborníka na ortopedii, neurologii a ARO, kteří možná jednali z úplně jiných pohnutek, nebo nedohlédli důsledků svého kývnutí. Žádné fráze a zástupné argumenty ve vyjádřeních narychlo dosazených funkcionářů na pádu nemocnice v České Lípě„do temnot" už nejspíš nic nezmění.

Nejen já, jsem si absolutně jistý, že odvolaný MUDr. Chmátal sice nemusel „sednout každému", ale dělal svou práci pro českolipskou nemocnici zcela poctivě, se zkušeností, znalostí a s vervou, i s jednoznačnými, pozitivními výsledky. Přes obrovskou spoustu až neřešitelných komplikací a nepřízeň doby.

Ing. Karel Kapoun, senátor za Českolipsko, část Liberecka a Mělnicka, (člen dozorčí rady NsP Česká Lípa 2009 - 2012)

Všechno je špatně. Neprozradíme co

Romana Žatecká (ČSSD)Jediným hmatatelným výsledkem nové krajské vlády v resortu zdravotnictví po půl roce vládnutí je personální zemětřesení v NsP v České Lípě. Dozorčí rada nemocnice (jmenovaná Radou Libereckého kraje v prosinci 2012) zahájila čistky. Čtyři ze šesti jejích členů zvedli ruku pro odvolání 4 ze 6 členů představenstva, protože: „…ve stávajícím složení představenstvo nefunguje tak, aby nemocnice s tak velkou spádovostí lépe plnila své povinnosti a závazky. Jediným racionálním řešením je odvolání čtyř členů představenstva a to včetně generálního ředitele MUDr. Petra Chmátala a technického a provozního ředitele JUDr. Stanislava Cenka, kteří jsou za současný stav nejvíce zodpovědní. Například za uzavření nevýhodné smlouvy s dodavatelem veřejné zakázky na zateplení nemocnice, kterou se nyní intenzivně zabývá dozorčí rada a řešila ji i mimořádná valná hromada NsP," (cituji z tiskové zprávy Libereckého kraje).

Kdo v něm našel konkrétní důvody pro tak razantní krok, ať mi ho napíše já ho totiž nevidím. Protože „lépe plnit své povinnosti a závazky" lze vždy je třeba přesně říci, co nebylo splněno. Stejně tak dosud nikdo neřekl, v čem byla smlouva s dodavatelem veřejné zakázky na zateplení nevýhodná přesto je celá dojmologie o předražení důvodem k odvolání.

Z celé této šarády vyplývá jen jeden jediný závěr: politická čistka. Nebo občané Českolipska nestojí dozorčí radě za to, aby tak razantní a destabilizující krok řádně vysvětlila? Odvolání je přesně v duchu nového zdravotního ducha kraje: vše zpochybněno, nic konkrétního nedoloženo.

Stojí za to zopakovat si dění kolem NsP v České Lípě za uplynulý půlrok:

• „Nevíme, co s ní", povzdechl si v prosinci hejtman při cestě Českolipskem

• Následně letí Českolipskem informace o zájmu společnosti Agel o koupi či pronájem

• V lednu vznikla během pár dnů zpráva konstatující, že zakázka na zateplení je předražená. Neříká (a dosud neřekla, ačkoli jsem se na to na únorovém zastupitelstvu kraje veřejně ptala) v čem a o kolik konkrétně.

• V prosinci byla jmenována nová dozorčí rada, která se situací začala zabývat.

• Rekonstrukce a zateplení, které měly začít na jaře, nezačaly a o termínu zahájení se stále jen spekuluje.

• Kraj mění strategii financování a alokoval ve svém rozpočtu 50 milionů korun na rekonstrukci nemocnice. To je zatím jediný důvěryhodný krok.

• Podivuhodná neshoda dozorčí rady a představenstva v tom, zda pokračovat/nepokračovat v realizaci zakázky. Zakázky, která má již vybraného zhotovitele, který by se s největší pravděpodobností právní cestou bránil.

• Dozorčí rada 4 hlasy ze 6 odvolala MUDr. Chmátala, JUDr. Cenka, D. Šperlíkovou a L. Cachovou.

Poslední půlrok je přehlídkou politických her my pacienti na Českolipsku (a je nás 110 tisíc) ale potřebujeme funkční nemocnici, kde nebude pacientům táhnout na záda a voda kapat ze stropu. Nemohu se už od prosince loňského roku zbavit dojmu, že kolem českolipské nemocnice se obtáčejí něčí osobní zájmy.

Přeji představenstvu nemocnice v novém složení, aby lépe politicky vyhovovalo a my, pacienti na Českolipsku, se konečně dočkali rekonstrukce a kvalitní péče.

Mgr. Romana Žatecká, zastupitelka Libereckého kraje za ČSSD