Firmy, které Mongoly pro svůj zisk dopravily na Českolipsko a jako agenturní dělníky zaměstnávají, se dál vyhýbají spoluodpovědnosti za nezdravý trend i život cizinců za branami továren.

Podle policejní statistiky je v českolipském okrese přihlášeno k pobytu 1894 občanů Mongolska, před pěti roky šlo o 871 Mongolů. Do naší země přicházejí z kulturně a etnicky naprosto odlišného prostředí. Bez znalostí českého jazyka a s nezájmem se mu učit. Část si sem přiváží své děti, případně je tady přivádí na svět. Vstup do české školy je pro tyto děti stresující. Zátěží jsou i pro učitele, kteří se musí věnovat celé třídě. Navíc na výuku nemotivovaných Mongolů nejsou kvalifikováni.

Ilustrační foto.
Českolipská škola bojuje s přílivem mongolských dětí. Nerozumí ani jazyku

Českolipští učitelé tvrdí, jak je deprimující, když u většiny Mongolů nevidí zájem o zapojení se do naší společnosti, jak pomíjí doučování, nabídnuté kurzy i domácí úkoly. Pro školu je často nemožné se s rodiči domluvit i na pravidlech, která zde pro školní docházku platí.

Školy se sice s městem a „neziskovkami“ snaží hledat řešení, ale to na změnu stavu nestačí. Naprosto selhal stát, když firmám dovolil tak masivní „dovoz“ pracovníků z Asie, aniž by připravil systém jejich postupné adaptace. Měl by konečně jednat a nebezpečný trend zastavit.