Dnes musím přiznat, že takové státní maturity, jakých jsme svědkem právě nyní, kvalitu a úroveň studia na středních školách nezvýší. Nejsou ani slibovanou vstupenkou k navazujícímu vysokoškolskému studiu.

Obludná zůstala administrativní a organizační zátěž pro školy. Testované úlohy vyvolávají otazníky. Aniž bych byl zastáncem jakéhokoliv omlouvání, zvýhodňování, rozmazlování mládeže, vím, že probíhající zkoušky jsou nebývale vleklé, a tak i pro řadu odolných studentů psychicky vyčerpávající. Dlouhý čas, který si CERMAT vzal na hodnocení testů, studentům výrazně komplikuje letošní přijímací řízení na vysoké školy, nebo plánování svého dalšího osudu.

Jsem přesvědčen, že rozdíl mezi gymnázii, průmyslovkami a učňovskými školami je přirozený a musí zůstat i do budoucnosti. S reformou vzdělávání je potřeba začít na školách základních, kde neznalost například násobilky přestala být chybou… Dále redukovat, nebo více profilovat síť středních a zejména vysokých škol. Všemožně podpořit zájem o řemesla, která mohou mnoha mladým lidem zajistit lepší živobytí, než trápení s maturitou či honba za jakýmkoliv titulem. Omezit zavádějící až nekalé nabídky soukromých škol na nejrůznější obory se vzletnými názvy podnikatel, manažer…, na které navíc pobírají státní dotace.

Zkrátka, české školství ničí kvanta přetrvávajících nelogičností, nesouladů a nových nedomyšleností, což způsobuje deklarovanou klesající úroveň, inflaci vzdělání. Pokud se přidá hamižnost, výsledkem je paskvil. Bohužel, jedním z nich je i „státní maturita“.

Z postojů tuzemských vysokých škol to dnes vypadá, že závěry z letošních maturit vysoké školy nevyužijí. Přitom šlo o jeden z hlavních argumentů pro odstartování nových maturit.

Rovněž nechápu, proč by po ukončení zkoušky nemohl student obdržet test v kopii, pro informaci, poučení. Každý student by měl mít právo vidět svůj test opravený. Jde o jeho život, který se může v neprůhledné a zadrhávající mašinérii změnit, mnohdy zcela zásadně. Mluvit o pachateli, tak jako to před několika dny učinila státní organizace CERMAT, je pobuřující a hanebné.

Souhlasím s názory, že se CERMAT chtěl vyhnout kritice za kvalitu své práce. Argumentace autorskými právy je vskutku nesmyslná. Stejně jako strašení studentů a vůbec celé veřejnosti trestním oznámením, soudem a půlmiliónovou pokutou za únik testů po zkoušce. Oficiální zveřejnění znění testů bych očekával ještě téhož dne odpoledne.

Naopak, za jednoho z viníků této vleklé tragikomedie mohu považovat právě tuto státní organizaci, kde již dávno neměl zůstat kámen na kameni. Je smutné, že osnovatelé této černé díry na peníze z veřejných zdrojů zůstávají nepojmenováni, nepotrestáni. Průběh a výsledek projektu státních maturit je proto obří kauzou, která zdaleka není vyřešena.

Jedno je jisté, ministerstvo v čele s ministrem Dobešem a spolu s CERMATEM, rozhodně nevrátilo maturitě objektivitu, prestiž a vůbec ne vážnost.

Karel Kapoun,
senátor za Českolipsko, část Liberecka a Mělnicka
(člen Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice)