Ostatně, svým způsobem to potvrzuje i studie vlivu záměru na životní prostředí (tzv. EIA) a dokonce i posudek na ni. Několikastránkový soupis podmínek, jež musí těžař splnit, aby se předešlo vážným škodám, je sám o sobě více než výmluvný.

Osobně jsem přesvědčen, že splnitelné nejsou, nebo jen za cenu, že se těžit nebude. Přesto nakonec zpracovatel EIA i „posudkář“ dali k záměru těžby souhlasné stanovisko. Obávám se, že to dopadne, jak to v Čechách dopadá běžně. Těžař bude mít s plněním podmínek těžby problémy, vždyť je měli i ti předchozí, a to s méně přísnými.

Následovat bude, opět jako v minulosti, občasné přátelské: „Tytyty“, případně nějaká ta formální sankce, ale těžit se bude dál. Těžař moc dobře ví, že jakmile bude mít jednou povolení k těžbě v kapse, už ho z Tlustce nikdo nedostane.

Na snahu prosadit těžbu za každou cenu ukazují i nepravdivé argumenty, uvedené v EIA, které byly beze studu opsány i do vypořádání připomínek. Například se argumentuje tím, že kamenivo z Tlustce bude potřebné na realizaci projektu Regiotram Nisa nebo stavbu šestadvacetikilometrového železničního tunelu z Prahy do Berouna na 3. železničním koridoru. Přitom oba projekty byly zrušeny.

A jak je to s tím, že těžba na Tlustci přinese nová pracovní místa? Ano, přinese. Pár desítek, možná. Nechme teď stranou, za jakou cenu. Ale počítal někdo také s tím, že jiná, a možná daleko větší množství, mohou v důsledku obnovení těžby naopak zaniknout? Celý region je rekreační oblastí, a na rekreaci a turistice jsou závislé výdělky majitelů, správců a zaměstnanců kempů, koupališť, obchůdků, všech možných servisů, stánků s občerstvením, penziónů, hotelů, restaurací, ekofarem atd.

Ani ještě nemusí těžba začít, jakmile se zvěst roznese, přitažlivost celého regionu rázem pro návštěvníky poklesne. Podobně třeba zájem o rekreační nemovitosti v okolí.

Sasové, pár kilometrů na druhé straně hranice, neváhali ukončit těžební činnost v okolí Žitavy. Na místě povrchového dolu vytvořili nádherné jezero a kolem něho teď roste rozsáhlá rekreační oblast, přitahující množství návštěvníků z celého euroregionu včetně od nás. Jistě i tam nějaká pracovní místa zanikla, ale mnohem víc jiných a hlavně perspektivnějších vzniklo.

My ovšem máme svou hlavu, a tak míříme plnou parou zpátky do minulosti. Následky není těžké předvídat. Nakonec nebude v okolí Tlustce ani unikátní příroda, ani ta práce.

PhDr. Miroslav Hudec, předseda regionální pobočky STUŽ