Vážení zastupitelé!

Vzhledem k tomu, že jste na svém právě minulém zasedaní zastupitelstva schválili hospodaření města s výrokem bez výhrad, upozorňuji vás na možné důsledky vašeho rozhodnutí. Oslovuji vás prostřednictvím média, ve kterém byla moje firma v souvislosti s vámi schváleným hospodařením města zmíněna.

Dlouhodobě svými rozhodnutími poškozujete zájmy firmy VETT a. s., která neeviduje v současné době žádný závazek vůči městu Česká Lípa, ale naopak vede správní řízení o úhradě městem spotřebované služby, která nebyla dosud zaplacena. Jedná se o roky 2005, 2006, 2007, 2008 a ušlý zisk do současné doby včetně souvisejících nákladů, a to při platnosti smlouvy do roku 2013. Protože selhaly veškeré mé pokusy o vyrovnání s městem, pověřil jsem oprávněnou osobu, aby jednala o prodeji všech bonitních pohledávek za MUCL. To jsou fakta.

K dnešnímu dni konstatuji, že existují jen pravomocná rozhodnutí správního orgánu, která zcela jasně konstatují neúspěch města při vymáhání svých imaginárních pohledávek a ruší i nezákonné předběžné opatření vůči nemovitému majetku firmy VETT a. s. To tedy znamená, že město Česká Lípa nedostane od firmy VETT ani korunu, ale naopak bude muset uhradit své závazky vůči VETT a. s.

Schválené hospodaření města bez výhrad s uvedením dlužníka, který dlužníkem není, je podle mého názoru podvod. Bohužel většina z vás se nechala zneužít paní starostkou k jejímu, jak to ona sama nazývá, boji proti VETTu a přitom se směje, až se za břicho popadá. To sdělil mně i právnímu zástupci mé firmy na jednání Mgr. Trejbal coby právní zástupce MUCL. Osobně jsem přesvědčen, že by se oprávněně měla popadat za hlavu.

Bohužel nemohl jsem si tuto invektivu odpustit, ale snad mi alespoň někteří zastupitelé prominou. Ze strany starostky města se jedná o soukromé vyřizování účtů s mojí osobou. Zcela zjevně jí nejde o blaho města a jeho obyvatel.

Na závěr konstatuji, že zcela nepochybně opět došlo jak k poškození mé firmy, tak i města Česká Lípa. Domnívám se, že došlo i ke zneužití pravomoci úřední osoby, a to tím, že záměrně a dlouhodobě zkresluje hospodářské výsledky města a uvádí vás opakovaně v omyl. Vy pak na základě nesprávných a účelově podaných informací hlasujete. Musí přece i vám být jasné, že žádná pohledávka vůči firmě VETT a. s. neexistuje.

Žádám Vás proto zdvořile, abyste revokovali toto své usnesení, a to ve zkrácené lhůtě. Právní zástupce firmy VETT a. s. již mé stanovisko jako předsedy představenstva a též stanovisko dozorčí rady společnosti obdržel a byl vyzván, aby učinil příslušné kroky.

František Homolka, předseda představenstva VETT a.s.