Volající, který zůstal v autě na boku uvězněný, nebyl schopen lokalizovat místo havárie. Vzájemná komunikace přes KOPIS HZS Libereckého kraje nakonec dopadla úspěšně. „Když nás muž slyšel, popsal, že je v nízkém porostu a našli jsme ho. Ze silnice však nebyl automobil vůbec vidět," sdělil z místa řídicí důstojník územního odboru Česká Lípa Jan Přerovský.
 
Vyprostit zraněného se podařilo hasičům s pomocí žebříku bez použití hydraulických nástrojů. Jelikož se nehoda stala za prudkou zatáčkou, byla komunikace po nezbytně nutnou dobu uzavřena. Hasiči provedli protipožární opatření a otočili vůz zpět na kola. Motorovou pilou seřezali drobný porost, aby bylo možné auto vytáhnout na komunikaci.