Na Vaše děti čeká profesionálně sestavená skladba tréninkových jednotek, tvořená zábavnou formou za využití her a soutěží vedená špičkovými trenéry. Tréninková skladba zahrnuje:

Gymnastickou přípravu – základní gymnastické prvky, které postupně přecházejí v náročnější akrobatické prvky velmi oblíbené při parkurových aktivitách.

Cvičenci si osvojí orientaci v pohybu s vlastním tělem a správné držení těla, vhodné i jako kompenzační cvičení pro jednostranně zaměřené sporty a prevence defektů pohybového ústrojí.

Atletickou a kondiční přípravu – všeobecné atletické disciplíny zaměřené na koordinaci pohybu, výbušnost pohybu, intervalové disciplíny, vytrvalost a správné technické provedení všech disciplín.

Zápas řecko-římský je jeden z nejstarších a nejkrásnějších sportů, jehož základem je síla a obratnost. Zápasnický trénink všestranně rozvíjí osobnost sportovce a harmonicky rozvíjí svalstvo celého těla. Krok za krokem si naši svěřenci zvyšují sebedůvěru, psychickou odolnost a vůli. Jedná se o individuální sport, ve kterém proti sobě stojí dva zápasníci a navzájem se překonávají silou za aktivního využití technických a taktických dovedností podle určitých pravidel. Cílem je soupeře položit na lopatky nebo zvítězit bodovou převahou.

Global 4 Fit je moderní, stále se rozvíjející sportovní klub, který nabízí jedinečný systém péče o malé sportovce.

V klubu kladou velký důraz na skvělou partu a tradiční hodnoty: zdvořilost, odvaha, upřímnost, čest, skromnost, respekt, sebeovládání a přátelství. Zájemci mohou navštívit tréninky každé úterý (17:30-19:00) a pátek (17:00-18:30) v Novém Boru , Tř. T.G Masaryka 830. Více na www.global-fit.cz, nebo na tel.: 777955880.

Zdroj: Jakub Holer