Závodníci všech výkonnostních skupin i věku se mohou k závodu přihlásit od 8.30 hodin. Jako obvykle je závod započítáván jak do okresního seriálu Rohas cup, tak do dlouhodobé soutěže Severočeské amatérské ligy. Letošní novinkou je, že tento závod je navíc zařazen do seriálu závodů O pohár VZP Libereckého kraje.

Z toho vyplývají úlevy na startovném pro pojištěnce VZP. Pokud při prezentaci účastník ukáže kartičku pojištěnce VZP, bude mít slevu 40 Kč na startovném.

Letošní opravy na silnicích si také vynutily změnu obvyklé trasy. Trasa závodu tentokrát vynechá sjezd v obci Valkeřice, ale závodníci pojedou od Verneřic klesáním obcí Merboltice a ve Starém Šachově se napojí na původní trasu.

Protože za Stružnicí je opravován most, znemožňující hladké projetí na cílové stoupání Bořetín, cyklisté budou mít letos cíl na Tanečku. Ještě v Horní Polici zatočí za návsí doprava stoupáním na Valteřice a zde pak pojedou odbočkou doleva směrem na Kozly. Na vrcholu stoupání v obci Taneček pak bude cílová páska.

Kvůli stavebním pracem, bude zkrácena též trasa pro žákovské kategorie, kteří svoji trať budou mít v Sosnové a obecním lese. Pořadatelé z klubu zvou srdečně všechny milovníky cyklistiky k účasti na závodě, spojeném již tradičně s babím létem.