Po novém roce dojde k restartu další sportovní soutěže. Za přesně specifikovaných a přísných hygienických opatřeních se rozběhne i nejvyšší soutěž futsalistů. Ta se týká také Démonů Česká Lípa. Celá liga se navíc zařadila na seznam sportů podporovaných v programu Národní sportovní agentury COVID – Sport 2, futsalové kluby tak mohou čerpat dotaci od státu.
„Náměstkyně pro ochranu a podporu veřejného zdraví a hlavní hygienička ČR Jarmila Rážová vyhověla společné žádosti SFČR a FAČR o stanovení závazných hygienicko-protiepidemických podmínek pro konání utkání 1. FUTSAL ligy. Povolila tak při jejich dodržování restart nejvyšší futsalové soutěže mužů,“ jásají zástupci nejvyšší tuzemské soutěže tohoto halového sportu.
První futsalová liga se několika dohrávkami rozběhne už od 2. ledna, od 8. ledna jsou na programu regulérní termíny pro 14. kolo. Hrát se bude, mimo předem naplánovaných přestávek, o víkendech, play-off by mělo skončit nejpozději 31. května.

V průběhu prosince také na dálku zasedal Výkonný výbor SFČR. Výsledkem jednání je to, že soutěž bude nesestupová. „Z 1. FUTSAL ligy nebude v soutěžním ročníku 2020/2021 sestupovat žádné družstvo, a to při naplnění podmínky, že jednotlivá družstva řádně dohrají všechna stanovená soutěžní utkání; v případě, že některé z družstev řádně všechna stanovená soutěžní utkání neodehraje, stane se družstev sestupujícím, nerozhodne-li řídící orgán soutěže ve vztahu ke všem takovým družstvům souhrnně jinak,“ stojí ve znění rozhodnutí.

Ligový sekretář Michal Chyba dále vysvětlil důvody zásadní změny: „Je potřeba říct, že se uzavírá pouze letošní ročník 1. FUTSAL ligy. Výkonný výbor se pro tuto variantu rozhodl z důvodu vládních restrikcí a nutnosti žádat Ministerstvo zdravotnictví ČR o výjimku konání významné soutěže. Nutností je ve zkrácené době odehrát kompletní ročník."