Tato doposud nepřetržitá každoroční tradice má své kořeny mimo jiné v Hamru na Jezeře. Právě zde se v sedmdesátých letech minulého století uskutečnily první ročníky letních olympiád dívek z tehdejších výchovných ústavů.

„Tak jako každý rok i letos jsme se na sklonku školního roku zúčastnili celorepublikových sportovních olympiád. Chlapci i dívky vyrazili na několik dní sportovat tentokrát na Moravu, dívky do Čekyně u Přerova a chlapci do Moravského Krumlova," popisuje tradiční účast na olympiádách Václav Konopiský, ředitel DDŠ Hamr na Jezeře, jenž je také předsedou organizačního výboru pro celorepublikové olympiády výchovných zařízení.

„Dívčí olympiády se letos zúčastnilo deset domovů, týden na to se do Moravského Krumlova sjelo celkem 18 chlapeckých výprav. Tří až čtyřdenní program je vždy od rána do večera naplněný sportem, většina ústavů se na tyto olympiády cíleně připravuje a sport je tak nedílnou součástí výchovných programů zařízení pro děti s nařízenou ústavní výchovou," říká Konopiský.

Obě letošní olympiády vyhrály opět jako loni týmy z DDŠ Hamr na Jezeře! Děvčata z Hamru celkově těsně porazila vyrovnané výpravy z Moravského Krumlova, Černovic a Šumperka, zatímco chlapci s průběžně výrazným náskokem dominovali nad ostatními ve většině disciplín.

„Sport, pobyty v přírodě a aktivní trávení volného času patří k základní filosofii našeho dětského domova se školou. Zdaleka nejde pouze o výsledky, ale skrze sport se snažíme děti vést k cílevědomosti, fair-play chování a učíme je tím spolupracovat v kolektivu. A když se na závěr připojí i dobrý pocit ze zažití úspěchu, je to pochopitelně fajn," s uspokojením konstatuje Václav Konopiský.

Hned na začátku prázdnin vyrazily děti z DDŠ Hamr na Jezeře společně se svými vychovateli na letní tábor do Vysokého nad Jizerou. V průběhu letních měsíců ještě stihnou Hamerští pobyty v Krkonoších, Jeseníkách, vodácký týden na Vltavě či vícedenní cyklovýlety.

Úspěšné výpravy dětí z DDŠ Hamr na Jezeře. Týmy dívek i chlapců vyhrály letošní olympiády pro děti z dětských domovů se školou.