„Uskutečňujeme takové tematické akce, které jdou ruku v ruce s jógovým přístupem, rozšiřují jej zase o jiné poznání a vjemy, a tak lidé mají možnost rozvíjet svou praxi jógy celistvě tak, jak by to mělo být,“ svěřila se mladá jogínka v rozhovoru.

Jak se zrodil nápad na otevření onko jógy?
Byli jsme osloveni neziskovou organizací Karma srdcem, zda bychom měli zájem otevřít tyto lekce, protože právě onko jóga je jedním z jejich projektů. Protože pomoc a jóga jdou ruku v ruce, od prosince 2019 probíhají v našem studiu pravidelné lekce, které jsou pro onkologické pacienty zdarma. Toto téma je mi je osobně blízké. Můj dědeček na rakovinu zemřel, když jsem byla ještě dítě. Tenkrát jsem nic moc dělat nemohla, ale dnes už vím, že mohu pomoci, a tak to dělám.

Co je jejím cílem a v čem se liší od klasické jógy?
Onko jóga se od klasické jógy neliší, vychází z ní. Zaměření lekcí však musí zohledňovat zdravotní omezení, které toto onemocnění způsobuje. U každého pacienta je to jiné. Co je ale pro všechny podstatné, je ohromná důležitost psychické pohody. Samozřejmě ne vždy může být člověk „v pohodě“, ale podstatné je pracovat se sebou, porozumět tomu, co se odehrává a dodat tělu zpět potřebnou sílu a energii, o kterou kvůli onemocnění a často náročné léčbě přichází. Znovu objevení radosti představuje první cíl, pak už to jde skoro samo. Tím nechci situaci zlehčovat, ale je prostě neuvěřitelné vidět proměnu v lidské tváři, která vychází z vnitřní radosti.

Lze jógu vnímat jako alternativní prostředek, který pomůže nemocným minimálně po psychické a duševní stránce?
 Slovo alternativní bych tady vůbec nepoužila, zavání totiž něčím zvláštním, tajemným a funkčním jen občas. To jóga není. Naopak je zřejmá, čistá a přístupná. Nemocným pomáhá nejen po psychické, ale i po fyzické stránce. Jednu od druhé totiž nelze odpojit. V jógové praxi mají lidé právě možnost zavnímat toto propojení, i když prochází nemocí. Všimnou si, že mnohé mají ve svých rukách, a hlavně si uvědomí svou vnitřní sílu a naučí se s ní znovu pracovat. Od toho tu jsme, abychom si pomohli navzájem a vrátili do svého života lidskost a radost.

Pořádáte i speciální a tematické večery. Jak je vybíráte? S čím se už mohli návštěvníci setkat a co je čeká?
Vždy uskutečňujeme takové tematické akce, které jdou ruku v ruce s jógovým přístupem, rozšiřují jej zase o jiné poznání a vjemy. Návštěvníci tak mohou rozvíjet svou jógovou praxi celistvě tak, jak by to mělo být. Často probíhají relaxační večery s muzikoterapií a živými nástroji, které nám pomohou znovu se dotknout čisté harmonie a připomenout si, že se můžeme zastavit a jen přijímat, pozorovat, poslouchat.

Kouč Richter: Týden hokeje? Chybí mu větší provázanost
Kouč Richter: Týden hokeje? Dobrý nápad, ale chybí mu větší provázanost