Celodenního klání se ujala TJ Jiskra Nový Bor ve své sportovní hale, která umožnila hrát současně 16-ti týmům na 8 hřištích různé velikosti.

Hlavní organizátor Radim Mitiska zajistil potřebné vybavení na 8 atypických hřišť (přelajnování, dlouhé sítě, anténky, aj.). Získal dobrovolníky na výpomoc tak, že všechna utkání pískali rozhodčí, k dispozici byla obsluha rozhlasu a světelné tabule s časomírou, další organizační pracovníci zpracovávali výsledky.

V bufetu bylo k dispozici občerstvení. Akce proběhla non-stop od 9 do 15 hodin a zúčastnilo si ji 180 dětí ze šesti volejbalových oddílů (Lokomotiva Č. Lípa, Torik Doksy, Sokol Mn. Hradiště, BV Vratislavice, SK Ještědská Liberec, TJ Jiskra Nový Bor) .

Děcka byla úžasná přestože se poprvé v novém prostředí učila zvládat nejen soupeření, ale i týmovou kázeň, čišela z nich radost za hry.

Bylo úžasné pozorovat jejich živelnost. Barevnost dresů jednotlivých kategorií (dle věku) pomáhala vysoké přehlednosti akce a zvyšovala už tak příjemný estetický vjem. Ano, byli i vítězové ceny jim osobně předal pan Mgr. Jaroslav Dvořák starosta Nového Boru. V této věkové kategorii však jde především o radost spojenou se sportem, a tak všechny děti dostaly zaslouženou odměnu originální dres minivolejbalu v příslušné barvě.

Pavel Benda