Tradiční anketa o nejúspěšnější sportovce za rok 2008 začíná.

Kluby, oddíly, sportovní svazy a organizace mají možnost nahlásit své nejlepší do „výkladní skříně“ českolipského okresu a následně i Libereckého kraje.
Jak se anketa Sportovec 2008 připravuje, prozradil ing. Vladimír Boháč, předseda okresní organizace LB-STO a předseda Krajského sdružení ČSTV Libereckého kraje.

Kdo ze sportovců může do ankety zasáhnout?
Platí roky jedno základní pravidlo – do ankety v rámci okresu, což je vlastně 1. kolo ankety, mohou zasáhnout ti sportovci, kteří soutěží za tělovýchovnou jednotu, sportovní klub či jinou obdobnou organizaci, která má sídlo na území daného okresu v Libereckém kraji. Tak jak to v životě ale je, platí vždy nějaké výjimky. Tou první je fakt, že tuto skutečnost nemusí splnit sportovci, kteří jsou navrženi v kategorii „krajánek“, ve které jsou vyhodnocovaní sportovci, kteří mají sportovní kořeny v daném okrese, ale dnes již soutěží v jiných klubech, ať již v ČR nebo ve světě.
Tou druhou je dohoda, že sportovci z Jablonného v Podještědí budou ještě letos hodnoceni v 1. kole v okrese Česká Lípa, kam město historicky dlouho patřilo. Od příštího roku by tato výjimka měla padnout, neboť toto město přešlo územně do okresu Liberec.

Dokdy je potřeba dodat návrh – není již pozdě?
Pozdě opravdu není, anketa je na začátku. V současné době probíhá nominace sportovců, sportovních kolektivů do jednotlivých kategorií. Nominace sportovců by měla být ukončena do 4. prosince vč. s tím, že po tomto datu bude proveden výběr (výhradně na základě dosažených sportovních výsledků v letošním roce) – tedy jakási užší nominace. Ta se pak bude ve vašem deníku a v jiných médiích objevovat průběžně od 10. prosince.

Jaké jsou kategorie a kolik jich je?
V okresním kole v Liberci budou mimo základní kategorie, jimiž jsou jednotlivci (10) a kolektivy (5) mládeže a dospělých vyhodnoceni sportovci ještě v kategoriích handicapovaní sportovci ( jedno družstvo a jeden jednotlivec), aktivní sportovní veterán nad 60 let (1), trenér (1), netradiční sportovní výkon (1) a bude-li podán návrh, bude oceněn i čin fair play ve sportu. Odměnou za celoživotní podporu sportu a tělovýchovy bude i ocenění, kdy navržený sportovec bude uveden do Síně slávy.

Kdo může podat návrh, co by měl obsahovat a může se navrhnout sportovec sám?
Návrh může podat kdokoliv, takže tím odpovídám i na část vaši otázky, zda se může navrhnout sportovec sám. Návrh by měl však obsahovat ty informace, na základě nichž lze výběr do nominace realizovat. Tedy jméno, příjmení, klubovou příslušnost, rok narození a popis sportovních výkonů a výsledků, za které je sportovec nominován. To vše v písemné formě doručit na okresní výbor ČSTV – Libereckou sportovní a tělovýchovnou organizaci do onoho termínu 4. prosince. Korespondenční adresa je LB-STO, Jablonecká 18, 460 01 Liberec a lze i využít emailovou adresu: v.bohac.@lb-sto.cz.

Je nějaká změna v způsobu hodnocení sportovců?
Ano, je. V našem okrese s cílem minimalizovat klubové či případně rodinné zájmy a s cílem ještě více zvýšit objektivnost hodnocení sportovců bude výběr provádět 15členná odborná komise. Čtenáři pak v rámci hlasování vyhodnotí nejsympatičtější sportovce okresu. Čtenáři mohou tedy hlasovat prostřednictvím kuponů, které budou otištěny ve vašem Deníku a elektronicky na webových stránkách okresní organizace: www.lb-sto.cz.

Kdy se anketa spustí a kdy bude uzavřeno hlasování?
První hlasovací kupony budou zveřejněny 10. prosince a průběžně pak až do konce prvního týdne nového roku 2009. Uzávěrka je 5. ledna 2009 včetně, v případě zaslání poštou rozhoduje razítko podací pošty.

Kde a jak bude anketa vyhlášena?
Slavnostní vyhlášení ankety Nejúspěšnější sportovci okresu Liberec za rok 2008 proběhne ve čtvrtek 22. ledna 2009 od 18 hodin v Kongresovém centru nového hotelu Babylon v Liberci. V okrese Česká Lípa se ti nejúspěšnější setkají 19. ledna, a to v Kulturním domu Crystal. Vyhlášení budou tradičně s doprovodným kulturním a sportovním programem.