Tenis patří v Česku mezi nejoblíbenější rekreační sporty. Pryč jsou doby, kdy byl odsunován do pozadí pro svůj „buržoazní původ“. Pryč jsou doby, kdy jsme nesměli veřejně obdivovat vynikající výsledky Martiny Navrátilové a Ivana Lendla.
Český tenis patří stále do světové špičky také díky široké základně, z které se vždy vyloupne nějaký ten talent podporovaný rodinou a také klubem. I když je tenis považován za individuální sport, přesto hráči dává příslušnost ke sportovnímu klubu určité základy, díky nimž může na polisvé činnosti růst.
Dříve bylo na Českolipsku šest klubů, které se zaměřovaly na závodní tenis, v současnosti však fungují jen dva, TK Doksy a Matchball Č. Lípa.
„Častá spolupráce těchto dvou tenisových oddílů spočívala především ve výměně hráčů. Jen namátkou bych vzpomenul O. Novotného, J. Beránka, L.Vojtěchovského, Vl. Pecolda ml., Skleničkovou, M. Knapovou, M.Kratinu, P. Saice, L. Roupu. Všichni tito hráči hráli za oba kluby po vzájemné dohodě. Ta spolupráce by měla pokračovat“, říká předeseda TK Doksy Vladimír Pecold.
Tenisový klub v Doksech vznikl hned po válce, přesněji v roce 1947, kdy byly vystavěny tři dvorce. V letech 1953-56 po příchodu Slávy Sedláka, který spolu s Václavem Špůrem vykonával funkci trenéra a zároveň správce, byly v akci „Z“ vybudovány dva další dvorce.
Dnes má Tenisový klub celkem osm dvorců, z toho dva antukové jen pro dvouhru a jeden s umělým povrchem. V klubu se vystřídala řada předsedů, hráčů, správců a trenérů, kteří svou obětavou prací na jedné straně a kvalitními výkony na straně druhé drželi místní klub na určité úrovni.
Prvním poválečným předsedou se stal Václav Špůr, kterého později vystřídali Václav Zelenka, Jiří Vodňanský, Vladimír Pecold, Ladislav Langer, Michal Jaroš, Vladimír Jalovecký. Současným předsedou TK je V.Pecold.
Z trenérů si určitě zaslouží zmínku Břetislav Hrubý, který hrál v 70. letech II. ligu za Děčín. V osmdesátých letech nejlepší hráč klubu a zároveň krátce správce a vedoucí Tenisové školy. Tu navštvoval i Lukáš Vojtěchovský, který to z dokských hráčů dotáhl nejdále. Hráč II. ligy, v současné době 55. hráč aktuálního českého žebříčku, 6.-8. hráč světového žebříčku seniorů nad 35 let, vítěz řady celostátních turnajů (dále CT) ve dvouhrách i čtyřhrách, vítěz seniorských turnajů v Maďarsku, v JAR, Skotsku. Má trenérskou a rozhodcovskou třídu.
Dalšími trenéry, kteří se podstatným způsobem podíleli na práci především s mládeží jsou Vodňanský, Petr Škoda, V. Jalovecký a Vladimír Pecold.
V současné době jsou v Tenisovém klubu dvě tenisové školy a jako trenéři v nich pracují V. Pecold a V. Jalovecký, kteří jsou jedinými trenéry s licencí.
Můžeme jmenovat i další hráče a hráčky, kteří se svými výkony zasloužili o dobré jméno TK Doksy: Václav Špůr ml., bratři Přibylové, bratři Menclové, Milda Hynek, Karel Kareš, E. Svoboda, Petr a Michal Vodňanští, Jiří Řeřábek, Vladimír Jalovecký, Vladimír Pecold ml., Marcela Knapová, Tereza Dlouhá, Roman Šachl, Kateřina Bavorová, Gabriela Lišková, Tomáš Urban, Karel a Martin Švermovi, atd. Současná generace hráčů si své postavení na výsluní musí teprve vybudovat.
TK se může pochlubit organizováním řady CT. Již v roce 1966 vzniká CT dospělých, na něj v současné době navázal od roku 2004 Terry cup. Od roku 1966 se CT dospělých zúčastnila řada známých tenistů i reprezentantů např.: bratři Huťkové, Vl. Zedník, R. Maršíková, Krajčík, Šembera, bratři Ševčíkové, Voláková, Granát, Birner, J. Navrátil, H. Suková a další.
CT dorostu a žáků jsou v Tenisovém klubu až na nepatrné výjimky každoroční tradicí již od 60. let. Tenisový klub se organizačně a řízením podílel na pořádání patnácti ročníků mezinárodního tenisového turnaje žen Mácha Lake spolu s tenisovým oddílem Staré Splavy. TK nezapomíná ani na rekreační tenis. Pořádá každoročně tři až čtyři turnaje neregistrovaných.
V roce 1995 navštívil místní Tenisový klub proslulý wimbledonský vítěz Jan Kodeš a zahrál si na zdejších dvorcích tréninkový set.
Aby se dobré výkony mohly opakovat, je důležité mít kvalitní podmínky na trénování a to nejen za příznivého počasí, ale i v zimě. Dokud byla v Doksech nafukovací hala, dalo se o kvalitních podmínkách po celý rok hovořit. V té době měl Tenisový klub opět čtyři závodní družstva, ve všech věkových kategoriích. Družstvo dospělých hrálo II. ligu, později I. kraj. Hráči jako Lukáš Vojtěchovský či Tomáš Urban, vychovaní dokským tenisem, byli členy družstva.
Žáci hráli nejvyšší republikovou soutěž Kadet tour. Po ukončení jejího provozování však hráči začali houfně odcházet. A to nejen dospělí, ale hlavně děti, od kterých se samozřejmě odvíjí pozdější budoucnost každého klubu.
„Tenisová hala je nutností. Který Tenisový klub si ji však může dovolit? My ne. S tenisovým boomem v poslední době se proto mění nároky na komerční provoz tenisových hal. Trend se totiž ubírá směrem k budování center volného času kde se vedle tenisu nabízí i squash, badminton, posilovna fitness, popřípadě rehabilitační úsek – sauna, masáže a další. S tím musí pomoci město i sponzor.“
Mezi největší úspěchy tenisového klubu patří vítězství družstva dorostu v meziokresní soutěži v 80. letech, což automaticky znamenalo postup do nejvyšší dorostenecké soutěže, postup starších žáků do soutěže Kadet Tour, účinkování družstva dospělých v II. lize a v krajských soutěžích.
Každý klub, každé družstvo je ale samozřejmě vnímáno hlavně podle dospělých. Ne vždy se Doksům podařilo sestavit družstvo tak, aby se mohlo přihlásit do soutěže. Důvodem byl nedostatek reprezentantů, způsobený i zmiňovaným odchodem tenisových hráčů z Doks.
„Co se týká pořádání turnajů, tak se v Doksech konaly letos tyto akce: celostátní turnaj dospělých Terry cup v rámci Optimit Tour, mezinárodní tenisový turnaj žen Mácha Lake, Family cup a Seniors open. Turnaj starších žáků plánovaný na začátek září byl zrušen pro nedostatek přihlášených,“ uzavíra Vladimír Pecold.

Další zprávy z regionu najdete zde