Turnaje se zúčastnilo na 180 dětí ze 4. a 5. tříd místních škol.
Kategorii 4. tříd vyhrála 4. A ze Základní školy náměstí Míru, v kategorii 5. tříd zvítězila 5. A z téže školy. Mimo jiné bylo pro děti, které nesoutěžily, připraveno lezení na umělé stěně a další míčové aktivity, takže každý odcházel spokojený. Děti byly oceněny diplomy a cenami a samotná akce se jim moc líbila.
Pořadatelé děkují za spolupráci všem školám a stejně tak všem učitelům za pomoc a vstřícnost při uspořádání této jistě prospěšné sportovní akce. Velké poděkování patří organizátorům a spolupracovníkům, bez kterých by se turnaj neuskutečnil, především jednomu z nich, kterému se tato myšlenka zrodila v hlavě, a to Radimu Mitiskovi, trenéru Volejbalového oddílu TJ Jiskra Nový Bor.