Abychom úspěšně zvládli četné problematické stránky a nástrahy současného náročného, málo přehledného a srozumitelného společenského prostředí, měli bychom si dle rad odborníků osvojit a uplatňovat zásady zdravého sebeprosazování neboli asertivity. K asertivním strategiím patří i chování a jednání typu deska.

Je charakteristické tím, že v komunikaci se svým okolím, které nás zpravidla příliš nevnímá a nerespektuje, vytrvale a důrazně opakujeme stále stejné argumenty a požadavky. Protože v uplynulém roce nedošlo v situaci daňového poplatníka k zásadním změnám, asertivně nám všem přeji, aby v roce 2011:

jsme potřebnou energii nevydávali na finančně i psychicky náročné zdolávání samoúčelné administrativy, se ve společenském prostředí respektovala a upřednostňovala prozíravá hlediska odbornosti před mnohdy pošetilými a neživotnými ideologickými platformami a doktrínami,

vláda i parlament vytvářely dobré a srozumitelné zákony, jejichž platnost by byla delší než několik měsíců či týdnů,

se na tvorbě předpisů, koncepcí a strategií mohli účinně podílet všichni, kteří mohou přispět k dobré kvalitě tak závažného díla,

problémy veřejných financí se vyřešily likvidací všudypřítomné korupce, jejíž finanční rozměr se pohybuje v řádech desítek miliard korun, a deficit státního rozpočtu se v podmínkách korupčního prostředí neřešil na úkor důstojných životních podmínek a možného ekonomického růstu,

se kromě zákonů psaných uplatňovaly zákony a normy právně nevymahatelné – slušnost, ohleduplnost, zodpovědnost, poctivost, profesionalita.

Všem statečným a trpělivým daňovým poplatníkům přeji v roce 2011 mnoho zdraví, štěstí, životní pohody a jasné mysli.