Se zavedením nového zákoníku práce zmizela možnost uzavření vedlejšího pracovního poměru. Současně s hlavním pracovním poměrem lze vykonávat pouze takzvané dohody o pracích konaných mimo hlavní pracovní poměr.
Jedná se konkrétně o dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti.
„U obou došlo ke sjednocení délky. V kalendářním roce může pracovník vedle hlavního pracovního poměru odpracovat maximálně 150 hodin, které mohou být rozděleny klidně na více dohod na různých místech,“ vysvětlil liberecký odborář Milan Šubrt. Specifikem dohody o pracovní činnosti je, že v jednom týdnu lze odpracovat maximálně polovinu týdenní pracovní doby, čili 20 hodin.
Při uzavírání dohody musí být sjednán přesný rozvrh všech hodin a také o jakou práci se bude jednat, aby nedošlo ke sporům ohledně pracovní činnosti.
Dohody se uzavírají pouze na rok a zaměstnavatelé jsou povinni dát jedno písemné vyhotovení dohody pracovníkovi.
„Co se týče platu, při dohodách platí, že pracovník musí dostat minimalní hodinovou mzdu. Může být samozřejmě i vyšší,“ uvedl Milan Šubrt.
Pokud někdo dělá ve firmě na dohodu stejnou práci jako jiný zaměstnanec na hlavní pracovní poměr, má nárok na odměnu ve stejné výši.
„V dohodě o pracovní činnosti platí, že výpověď může být udělena bez uvedení důvodu, s patnáctidenní výpovědní lhůtou. Žádné odstupné se nedává,“ dodal Milan Šubrt.