Okresní soud v Liberci oznamuje, že dne 16. 11. 2007 v 10.00 hodin proběhne
v prostorách Lidická 321, Hrádek nad Nisou


D R A Ž B A


Typ dražby : Opakovaná
Prohlídka dražených věcí se uskuteční téhož dne od 9.45 do 10.00 hodin.
Podle Občanského soudního řádu musí vydražitel nejvyšší podání zaplatit ihned.
Nutné předložit občanský průkaz.


Dražené věci (pořadí, název dražené položky, vyvolávací cena):


1) BTV OVP , stáří 2 roky, stříbrná,500 Kč
2)videorekordér Panasonic, stáří 4 roky, 500 Kč

Další zprávy z regionu najdete zde