Světová banka již popáté hodnotila kvalitu podnikatelského prostředí na naší planetě. Výstupem jejího hodnocení je sestavení žebříčku, ve kterém figuruje 183 zemí světa. Česká republika se oproti minulému roku o devatenáct příček zlepšila a ze 183 hodnocených zemí obsadila 63. místo.

V první desítce zemí s nejlepšími podmínkami pro podnikání je následující pořadí: Singapur, Hongkong, Nový Zéland, Velká Británie, USA, Dánsko, Kanada, Norsko, Irsko a Austrálie.

O umístění v žebříčku rozhoduje makroekonomická stabilita, míra korupce, doba nutná k založení nové firmy, obtížnost získání stavebního povolení, dostupnost úvěrů, exportní možnosti, ukončování podnikatelské činnosti a přehlednost daňového systému.

Pro ilustraci: založení obchodní společnosti v Singapuru trvá 15 minut, vyřízení stavebního povolení v Dánsku je nenáročnou formalitou a vyžaduje pouze 6 úkonů (u nás si musíme na stavební povolení počkat 150 dní a úřad navštívit 36x!). Česká republika se v meziročním hodnocení nejvýrazněji zlepšila zejména díky úpravě ukončování podnikatelské činnosti, kde ze 115. místa postoupila na 32. místo.

Velice nelichotivé je pro nás i 128. místo v hodnocení daňového systému, přičemž právě jeho parametry zásadním způsobem rozhodují o umístění investic i o konkurenceschopnosti tuzemského podnikání v globalizovaném ekonomickém prostoru.

Soudím proto, že vzhledem k relativně stabilnímu personálnímu složení tzv. politických elit je vhodné znovu vyžadovat odpověď na otázku, kdo za tuto situaci, která významným způsobem ovlivnila, ovlivňuje a bude ovlivňovat nepříznivý stav veřejných financí, zodpovídá a jakým právem je účet za státní finanční zotavení vystavován občanům a podnikatelům tohoto státu. Možná, že se o tom někdo mimo obvyklé listopadové frázování zmíní.