ČSOB za uplynulých 8 let trvání programu podpořila už 820 projektů po celé republice v celkové výši více než 42 milionů Kč. Do regionů letos věnuje 2 250 000 Kč a kromě odborné poroty zapojí do rozhodování veřejnost.

Tři uchazeče o divokou kartu veřejnosti budeme postupně představovat na stránkách Deníku „V dnešní nelehké době, je více než kdykoliv předtím důležité pomáhat přímo lidem a komunitám po celé republice. Věřím, že díky naší podpoře pomůžeme pomoci místním organizacím a spolkům překonat složitou ekonomickou situaci,“ říká Petr Hutla, vrchní ředitel a člen představenstva ČSOB.

Všestranná péče připravuje pro život

V minulých ročnících programu ČSOB pomáhá regionům byla finančně podpořena celá řada zajímavých projektů od vzdělávacích programů pro děti i dospělé přes projekty pro zlepšení důstojného života ve stáří, až po nákup vybavení pro zlepšení prostředí. Právě jedním z takových projektů je třetí představený v Libereckém kraji.

Uchazečem o divokou kartu je organizace Fokus Liberec, která poskytuje lidem s mentálním hendikepem chráněné bydlení. Klienti se učí samostatnému životu a bydlení. Bojují s tím, že musejí užívat velké množství léků, což je celkově unavuje a oslabuje. Součástí práce s hendikepovanými je proto i aktivizace, která jim výrazně zlepšuje kvalitu života.

„Rozhodli jsme se proto vybudovat tělocvičnu, kterou využijeme pro cvičení s našimi klienty a zlepšení jejich fyzické i duševní pohody. Zároveň bychom rádi dovybavili dílnu, kde probíhá terapie a nácvik motorických dovedností, který se klientům hodí jako příprava do zaměstnání,“ říká Kateřina Čermáková z obecně prospěšné společnosti Fokus.

Prostředky z programu ČSOB pomáhá regionům chce Fokus využít na nákup sportovních pomůcek a vybavení dílny.

Dětem z pěstounských rodin pomůže vzdělávací projekt
Dětem z pěstounských rodin pomůže vzdělávací projekt

Každý hlas se počítá
O tom, kdo získá divokou kartu, se rozhoduje právě teď na webu www.csobpomaharegionum.cz. Hlasovat pro projekt, který je ze tří nabízených nejzajímavější, je možné až do 20. května.  

Z hlasování vzejde vítěz, který se spolu s dalšími třemi projekty v každém kraji pokusí získat co možná největší finanční pomoc. Výše finančního příspěvku od banky se odvíjí podle toho, jak úspěšní jsou žadatelé ve výběru peněz od individuálních dárců. Banka do každého regionu pošle 150 000 Kč.

Veřejnost bude moc projekty finančně podpořit od 2. června až do 3. července. A už 8. července budou známí ti nejúspěšnější. 

V poslední podzimní části programu lidé podpořili projekty ve svém okolí celkovou částkou 1 775 243 Kč. Celkem se tedy po započítání příspěvku od ČSOB mezi účastníky rozdělovalo 3 925 243 Kč.