Zákon o daních z příjmů nepovažuje výdaje na reprezentaci, k nimž patří zejména výdaje na pohoštění, občerstvení a dary, za výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů.

V praxi to znamená, že částky vynaložené např. na pohoštění obchodního partnera nebo zakoupení luxusní psací soupravy coby daru pro zahraničního zákazníka, nám nesníží základ daně.

Stejný zákon v § 25 odst. 1 písm. t) ovšem stanoví, že z pohledu daně z příjmů není darem reklamní nebo propagační předmět, který je opatřen obchodní firmou nebo ochrannou známkou poskytovatele tohoto předmětu nebo názvem propagovaného zboží nebo služby, jehož hodnota bez daně z přidané hodnoty nepřesahuje 500 Kč a který není s výjimkou tichého vína předmětem spotřební daně.

Nejčastěji se v této souvislosti setkáváme např. s taškami, tričky, propisovačkami, zapalovači, miniaturami výrobků a drobnými hračkami, svítilnami, dobíječkami mobilních telefonů a podobně opatřenými firemními značkami poskytovatelů.

Výdaje na pořízení těchto předmětů jsou při splnění uvedených zákonných podmínek z hlediska daně z příjmů daňově účinné. Podnikatelé a firmy si při pořizování reklamních a propagačních předmětů rovněž mohou uplatnit nárok na odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu a jejich následné poskytnutí již dani z přidané hodnoty nepodléhá.