Od začátku programu ČSOB rozdělila po celé republice už více než 38 milionů korun. V každém z 15 regionů (Praha je rozdělena na dvě části) soutěží čtyři žadatelé. Tři vybrala odborná porota, čtvrtému udělila tzv. divokou kartu veřejnost. Nyní se všichni finalisté, které postupně představujeme na stránkách Deníku, snaží získat co nejvíce finančních prostředků od veřejnosti. Vybraná suma totiž určí i výši příspěvku od banky.

„Do finále se opět probojovala řada zajímavých a lokálně prospěšných projektů. Jsem rád, že díky programu ČSOB pomáhá regionům můžeme opět zaktivizovat drobné dárce a svým dílem přispět k rozvoji filantropie v Česku,” říká Petr Hutla, vrchní ředitel a člen představenstva ČSOB.

Opora všem

Letos na jaře získaly největší podporu projekty Záchrana kostela v Nových Domcích u Rozvadova, FELITI – pomáháme udržet rovnováhu v přírodě, Na čerstvém vzduchu pod střechou a Šťastný vodicí pes.

I podzimní kolo ale nabízí řadu kvalitních prospěšných projektů. Celkem se jich přihlásilo 226. V lokalitě Liberecký kraj se o finanční příspěvek uchází tyto: Sestra domácího hospice - péče s láskou, Auto pro kočky, I děti s autismem potřebují prázdniny! a Sportem proti sociálně patologickým jevům.

Prvním je obecně prospěšná společnost Hospic sv. Zdislavy s projektem Sestra domácího hospice – péče s láskou. Hospicové zdravotní sestry pečují o nevyléčitelně nemocné a umírající. Tiší nejen tělesné bolesti, ale poskytují i psychickou a duševní útěchu. Podporují rodinné příslušníky a najdou si chvíli na sdílení bolesti s pozůstalými.

„Přes projekt bychom rádi zaplatili rozdíl mezi financemi, které dostaneme od zdravotních pojišťoven a skutečně vynaloženými náklady na domácí hospicovou péči. Přispějte nám na mzdy sester domácího hospice, které hradíme převážně z darů,” říká Albína Horáková z Hospice sv. Zdislavy, který jako jediný v Libereckém kraji poskytuje své služby již deset let.

ROZHODNĚTE I VY
- Hlasování o divokou kartu probíhalo do 22. listopadu 2019 na webových stránkách csobpomaharegionum.cz.
- Následuje finále, ve kterém se v každém kraji utkají 4 projekty.
- Od ČSOB získá každý region 150 000 Kč.
- Výše příspěvku se odvíjí od úspěchu projektu u veřejnosti (50 000 Kč za první místo, 40 000 Kč za druhé místo, 30 000 Kč za třetí místo a 25 000 Kč za čtvrté místo).
- Finanční dary pro vybraný projekt může veřejnost posílat od 9. Prosince 2019 do 6. Ledna 2020.
- 14. ledna 2020 budou známy konečné výsledky.