Paní Petra žije v panelovém domě ve Mšeně už desítky let. Ještě před pár lety byla zoufalá z pohledu na částky, které směřovaly z jejího účtu na účet jablonecké teplárny. „Tisíce jen létaly. Dnes platím skoro polovinu toho, co tehdy, a to asi topíme více,“ pochvaluje si. Podobné zkušenosti mají i všichni její sousedé.

Pryč jsou doby, kdy se Jablonec mohl „pyšnit“ jednou z nejvyšších cen tepla v celé republice. V roce 2015 ale začala rozsáhlá revitalizace centrálního zásobování teplem (CZT). A ta ceny pro koncové zákazníky pořádně snížila. „Průměrná domácnost napojená na systém ušetří až osm tisíc korun ročně,“ spočítal ředitel Jablonecké energetické (JE) Petr Roubíček.

Letošní vcelku tuhá zima dokonale prověřila novou tepelnou soustavu a výsledky jsou více než uspokojivé. „Dodávky tepla a teplé vody se obešly bez jakýchkoliv problémů. Výkon soustavy byl stabilní bez výpadků a komplikací,“ zhodnotil zimní období náměstek primátora a předseda představenstva JE Miloš Vele.

Z čísel za prvních pět měsíců letošního roku vyplývá, že účinnost výroby tepla stoupla o 8 procent, ztráty v rozvodové síti klesly dokonce o 26 procent. „To je dané i tím, že jsme odstavili patnáct kilometrů starého parovodu,“ vysvětlil Petr Roubíček.

Drahé teplo

Ještě v roce 2013 platili Jablonečané téměř 900 korun za GJ, dnes se cena podle lokality pohybuje v rozmezí 510 – 580 korun. Právě drahé teplo bylo důvodem, proč se vlastníci nemovitostí od jabloneckého CZT houfně odpojovali. „Tento negativní trend se nám podařilo zvrátit. Klienti se k nám mají možnost vrátit, evidujeme i nové zájemce. Vzhledem k tomu, že jsme s touto variantou počítali, máme pro nově příchozí v soustavě vyčleněnu volnou kapacitu,“ doplnil Petr Roubíček.

Provoz všech čtrnácti velkých a devíti menších kotelen po městě je hlídán 24 hodin denně. „Pokud dojde ke komplikaci nebo závadě, systém problém nahlásí a technici situaci bezodkladně vyřeší, aniž by se to citelně dotklo našich odběratelů,“ popsal Petr Roubíček.

Co s teplárnou?

A co s areálem výtopny Brandl? Jak to vypadá, mohl by se tu třídit odpad. „Odpady by se třídily v halách, nijak by tedy neobtěžovaly jako na překladišti v Proseči, kde jsou bytové domy nedaleko skládky,“ poznamenal Miloš Vele.

A signifikantní komín? Zůstane stát. „Už nyní prochází konzervováním. Na vrch nainstalujeme stříšku, aby do něj nepršelo, bude celkově provětrávaný. Už nikdy nebude použit pro energetické účely. Kdoví, třeba z něj bude časem rozhledna nebo lezecká stěna,“ nadhodil ředitel JE.

Parovody zmizí

Parovody? I ty postupně zmizí. Zejména na soukromých pozemcích. „Nabízíme majitelům dotčených pozemků odprodej částí parovodu za symbolickou jednu korunu. Na nich je odstranění a prodej do sběrných surovin,“ popsal Petr Roubíček. Parovody ale mizí i z pozemků JE, potažmo města. „Prvním krokem je demontáž obalů a izolací, v druhé etapě zmizí i patky,“ vysvětlil ředitel.

Projekt revitalizace se promítl i do hospodářského výsledku JE. „Pokud vyloučíme tvorbu rezerv a opravných položek, překračujeme interně sledované hodnoty hospodářského výsledku o kladných 16,65 milionu korun. Tato úspora byla způsobena nižšími ztrátami při ukončování provozu parovodního rozvodu a postupným zprovozňováním nových lokalit. Uspořili jsme i při nákupu energií,“ doplnil Miloš Vele.

Revitalizace CZT v Jablonci n. N. v číslech:Realizace projektu: 2015–2016
Počet domácností: 3 900
Počet firem a institucí: 70
Celková investice: 264 mil. Kč
Financování: dotace EU – SFŽP (pouze I. etapa), vlastní prostředky Jablonecké energetické a.s., směnečný program Komerční banky

O Jablonecké energetickéPodobně jako tomu bylo i u jiných teplárenských společností, byla Jablonecká energetická a.s. založena městem. Město Jablonec nad Nisou společnost založilo již v roce 1994, v letech 1998 a 1999 pak došlo k navýšení základního jmění společnosti a převodu veškerého teplárenského majetku z města na společnost. Od července 2001 byla společnost součástí skupiny MVV Energie CZ, která odkoupila od společnosti United Energy a.s. většinový podíl. Druhým akcionářem společnosti bylo město Jablonec nad Nisou. Od července 2013 je Jablonecká energetická a.s. ve stoprocentním vlastnění Statutárního města Jablonec nad Nisou.