Jablonecko – Zákon o spotřebních daních přiznává právnickým a fyzickým osobám provozujícím zemědělskou prvovýrobu, které nakoupily minerální oleje uvedené v § 45 zákona o spotřebních daních za cenu obsahující spotřební daň nebo tyto výrobky samy vyrobily a prokazatelně je použily pro zemědělskou prvovýrobu, nárok na vrácení této daně.

V současné době lze toto daňové zvýhodnění uplatnit při zakoupení 3 druhů pohonných hmot:

– minerálního oleje uvedeného v § 45 odst. 1 písm. b), který je znám jako motorová nafta bez přídavku biopaliva,
– minerálního oleje uvedeného v § 45 odst. 2 písm. c), který je znám jako směsná nafta,
– minerálního oleje uvedeného v § 45 odst. 2 písm. c), který je znám jako motorová nafta s nízkým přídavkem biopaliva.

Daň se vrací ve výši 60% daně, která byla zahrnuta do ceny nakoupené motorové nafty bez přídavku biopaliva nebo motorové nafty s nízkým přídavkem biopaliva a ve výši 85% daně, která byla zahrnuta do ceny nakoupené směsné nafty.

Nárok na vrácení daně se prokazuje dokladem o prodeji uvedených pohonných hmot, evidencí o jejich skutečné spotřebě, dokladem o zaevidování do evidence zemědělského podnikatele nebo výpisem z obchodního rejstříku.

Zemědělskou prvovýrobou se pro účely zákona o spotřebních daních rozumí činnosti v rostlinné výrobě včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví, pěstování zeleniny, hub, okrasných květin, dřevin, léčivých a aromatických rostlin na vlastních či pronajatých pozemcích.

Při uplatňování nároku na vrácení spotřební daně se zemědělci ke spotřební dani zaregistrovat nemusí.