„Pálení většího množství biologického materiálu je nezbytně nutné nahlásit na operační středisko příslušného územního odboru,“ říká tisková mluvčí Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje Iva Michalíčková.

„Velkých požárů a výjezdů bezprostředně spojených s pálením čarodějnic sice zaznamenáváme málo, za poslední tři roky téměř žádné, ale ostražitost je na místě nejen 30. dubna,“ dodává.

Jak správně pálit

Zásady bezpečného pálení přitom nejsou nijak složité. Před založením ohně posoudit povětrnostní podmínky, například sucho nebo vítr, oheň nezakládat v lese, vysoké suché trávě nebo rákosí, nenechávat ho bez dozoru, mít připravený zdroj vody nebo lopatku a písek a neopouštět ohniště dřív, než jsme si jistí, že je uhašeno.

Hasiči také varují jak před zábavní pyrotechnikou, tak i před nepřiměřenou konzumací alkoholu nebo jiných drog, které mohou omezit rychlost úsudku. Změní–li se v průběhu pálení náhle počasí, například pokud začne foukat silný vítr, mělo by se pálení okamžitě přerušit a oheň uhasit. Samozřejmě je nutné mít u ohně dozor dospělé osoby, která v případě nehody zasáhne a oheň zlikviduje. Pálení velkých vater je navíc nutné předem nahlásit hasičům – to lze udělat telefonicky nebo přes internetový portál Hasičské záchranné služby libereckého kraje.

V případě nedodržení zásad bezpečného pálení a vzniku požáru se ten, kdo oheň založil, dopustí přestupku na úseku požární ochrany a může dostat pokutu až 20 000 korun.

Pomoci mohou dobrovolní hasiči

„Podle našich zkušeností již mají mnohé obce problém čarodějnic ošetřený,“ řekla Iva Michalíčková a dodala: „Lidé pálí společně jeden velký oheň, který hlídají dobrovolní hasiči. Ve vlastních zahradách občané jen grilují nebo pálí malé ohníčky. To snižuje nebezpečí velkého požáru.“

„Chystáme se na čarodějnice vyrazit s kamarády k ohníčku nahoru na louku nad naším domem, kde máme kamenné ohniště. Hasiče o tom ale informovat nehodláme, dáme si pozor,“ řekl pro Deník pan Jan Dvorský z Liberce. „Bude to hromadná akce, takže tam určitě bude dost lidí na to, abychom v případě, že se něco zvrtne, oheň zvládli,“ dodává. „Nejsme malé děti a víme, co takový oheň obnáší za nebezpečí.“ Hasiči přitom v posledních dubnových dnech zaznamenávají tradičně největší množství požárů za celý rok, až čtyřnásobek ročního průměru.

Pálení čarodějnic je pohanský zvyk

Jak vznikl tento zvyk a co měl symbolizovat? Historikové se v názorech na tyto otázky různí, ale mnohé historické prameny mají jedno pravdivé jádro. Jedná se o pohanský zvyk zavlečený na naše území pravděpodobně Kelty. Jeho význam můžeme hledat hlavně ve spojitosti s ukončením zimy a příchodem jara.

Zima byla spojována s představou zlých mocností a duchů. Po svátku Filipa a Jakuba (dle starého kalendáře 1. května) se vyháněl dobytek na pastvu a jeho hlavní obživu bylo třeba ochránit před uhranutím. Proti zlu se bojovalo pomocí plamene, a tak se před vyháněním stád pálily ohně - tzv. „kult ochrany stád“. Na nich se spaloval všechen nepořádek, který se během zimy nahromadil v okolí příbytků. Ve středověku se toto zlo vtělilo do podoby čarodějnic, které představovaly zlé moci – odtud dnešní pojmenování „pálení čarodějnic“.

(Matyáš Taller)