Požárů komínů přibývá. Lidé nechávají kontrolu na poslední chvíli. Kominíci mají plno práce.

„S teplotami pod bodem mrazu narůstají hasičům výjezdy k požárům sazí v komínech, požárům kvůli nesprávné obsluze topidel, kvůli manipulaci se žhavým popelem či nesprávnému umístění hořlavých předmětů v blízkosti topidla. Nejvíce požárů pak vznikne přímo v komíně, kde se vznítí nevyčištěné saze," uvádí Zdenka Štrauchová, tisková mluvčí hasičů.

Je tomu čtrnáct dní, co na Českolipsku vyjížděli hasiči ke dvěma případům. V prvním šlo o požár sazí v komíně v Žandově. Poté vyrážela jednotka zákupských hasičů k domu v Borské ulici, z jehož komína šlehaly plameny. Celé komínové těleso zkontrolovali hasiči termokamerou a vyprázdnili oba kotle. Přestože se zdálo, že šíření požáru nehrozí, do objektu musely jednotky vyrazit po několika hodinách znovu.

Požár i otrava oxidem

Povinnost pravidelné kontroly komína zavedlo vládní nařízení od roku 2011. Každoročně ji musí provést odborník, který vystaví potvrzení. Nezáleží přitom na druhu používaného paliva. „Lidé často zapomínají, že musí zavolat kominíka, i když topí spotřebičem na plyn. I u něj se totiž spalinová cesta opotřebovává a zanáší. Pokud není řádně zkontrolována, zvyšuje se riziko otravy oxidem uhelnatým," vysvětlil již dříve Petr Dušek, mluvčí Společenstva kominíků České republiky.

Kominíci na Českolipsku hlásí, že mají plno. „Máme opravdu fofr, když nám dnes někdo zavolá, dostane se na něho až v lednu, tedy pokud to není opravdu akutní. Lidé kontrolu komínu často nechávají na poslední chvíli, ale bohužel dříve než v lednu nemůžeme," říká pracovník českolipského Kominictví Sazínek.

Hasiči radí, aby lidé nešetřili na pravidelných kontrolách komínů, vyčištění vyjde na pár stokorun. Požár přitom může majitele stát několik set tisíc či milionů. Letošní požáry topidel a komínů v kraji způsobily škodu za osm a půl milionu korun. Technická závada na komíně mohla i za letošní požár motorestu v Zahrádkách. Tehdy na objektu vznikla škoda za více než půl milionu.

V Libereckém kraji bylo v roce 2016 zatím 80 požárů způsobených topidly či komíny. Nejvíc požárů, 57, zapřičinilo vznícení sazí v komíně. „Dalšími příčinami v souvislosti s topením jsou nevhodná nebo špatná konstrukce kouřovodu, zazděný trám v komíně, vznícení hořlavých materiálů uchovávaných v blízkosti kamen nebo manipulace se žhavým popelem," popisuje Radek Poloprutský z oddělení prevence HZS Libereckého kraje.

Základními lhůtami pro čištění spotřebiče paliv do 50 kW při celoročním provozu: je 3x ročně u spotřebiče na pevná paliva, 2x ročně na kapalná paliva a 1x ročně na plynná paliva.

Čištění spalinové cesty od spotřebičů na pevná paliva o výkonu do 50 kW je možné provádět svépomocí. Jednou za rok je však nutné nechat spalinovou cestu zkontrolovat osobou, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví. „Topím-li celoročně kamny na tuhá paliva, tak dvakrát do roka si mohu provést čištění svépomocí a jednou za rok ho provede kominík spolu s kontrolou. Kominík předá majiteli neprodleně, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne provedení čištění nebo kontroly, písemnou zprávu o provedeném čištění nebo kontrole," vysvětluje Radek Poloprutský.