Dům s číslem popisným 180 v Kravařích na Českolipsku se v pátek stal opět středem pozornosti místních lidí. Jeho neobydlená část totiž vzplála a i přes rychlý zásah hasičů lehla část objektu popelem.

Na tento dům v nedávné minulosti častokrát upozorňoval zdejší starosta Vít Vomáčka.

Vůbec se mu totiž nelíbí, že v domě, kde jsou oficiálně pouze tři bytové jednotky, je trvale přihlášeno více než čtyřicet obyvatel. Do povědomí veřejnosti pak starosta vstoupil tím, že odmítl přidělit jedné z rodin žijících v domě č.p. 180 malometrážní byt ve zrekonstruované faře, a to i navzdory tomu, že byt byl v tu dobu prázdný. „Je to malometrážní byt určený pro dvě osoby. Ve faře navíc bydlí především starší lidé, kteří chtějí mít svůj klid. Lidí, kteří by se sem rádi nastěhovali, je dobrých deset,“ uvedl v říjnu loňského roku starosta jako důvod toho, proč jim byt odmítl přidělit.

Tím jeho boj proti nepřizpůsobivým lidem a vznikajícímu ghettu ale zdaleka neskončil. O počtu obyvatel v domě č.p. 180 informoval všemožné úřady a stejně tak rozeslal úřadům dopisy o tom, jak to v domě vypadá a co se zde děje. „V garáži zdejší lidé čile podnikají. Opalují izolaci z kabelů, které pak zpeněží ve sběrně druhotných surovin. Kromě toho je zde také veřejným tajemstvím, že v téže kůlně rozebírají auta na náhradní díly. Protipožární předpisy, bezpečnost práce či povinnosti vyplývající z podnikatelské činnosti jim ale nic neříkají,“ popisuje dále kravařský starosta Vít Vomáčka. Všechna jeho snaha ale byla marná a nedostavil se vůbec žádný výsledek.

Pravděpodobně ignorování protipožárních předpisů se tak v pátek stalo pro zdejší podnikavce osudným. Kůlna totiž ze zatím neznámých příčin vzplála a v plamenech skončilo vše, co zde bylo. Ani ze samotné stavby toho pak příliš nezbylo a spíše než stavení nyní místo připomíná válečnou zónu. Leží zde pouze ohořelé a polámané trámy a co nezničil oheň, dokonaly proudy vody, které se sem valily z hasičských stříkaček. Jen se štěstím se nikomu nic nestalo a hasičům se podařilo zamezit i přeskočení jiskry na přilehlý dům, ve kterém je nahlášena čtyřicítka lidí, z nichž více než polovinu tvoří děti do patnácti let.

Příčinu požáru nyní hasiči podle slov mluvčí hasičského záchranného sboru Ivy Michalíčkové vyšetřují a bylo by proto předčasné dělat nějaké závěry.

Kromě odborníků z řad hasičů se požárem budou pravděpodobně zabývat i policisté. Podnět k tomu dal opět starosta obce Vít Vomáčka.
„Už nějakou dobu se tu o možném požáru domu mluví, a to nejen z toho důvodu, že zde pálili kabely. Mezi lidmi se čím dál častěji začala skloňovat slova o možném pojistném podvodu. Podle toho co jsem zaslechl, je majitel domu zadlužený, kam se podívá a pojistné plnění by mu jistě přišlo v této svízelné situaci vhod,“ uvedl starosta.

Policie je v této souvislosti z pochopitelných důvodů skoupá na slovo. Případ je v šetření a žádné spekulace nemohou policisté potvrdit.

Majitel domu ale spekulaci o pojistném podvodu pochopitelně odmítá. „Volal jsem pojišťovačce a ta mi sdělila, že na stodolu se uzavřená pojistka nevztahuje. Měl jsem za to, že když mám dům na hypotéku a k té je uzavřená i pojistka, tak se vztahuje na všechno. Sdělili mi ale, že pojistka se vztahuje pouze na obytnou část,“ uvedl majitel domu Milan Urban.

Přišel i s vlastní verzí, jak požár mohl vzniknout.

„O žádném pálení kabelů nevím. Vlastně nevím téměř o ničem, co se v domě děje. Bývám tam jen velmi zřídkakdy. Co se v domě děje, mě ani moc nezajímá. Nájemníci mají vlastní mentalitu a vlastní životní styl a já vůbec nehodlám do této mentality proniknout. Domnívám se ale, že požár mohl být skutečně založený úmyslně. U domu totiž není žádná zahrada, kterou by si nájemníci moc přáli a nevylučuji proto možnost, že si tímto způsobem zahradu zajistili. Počítám, že si tam teď dají lavičky a stolek a budou si tam hrát jejich děti.“