U zásahu byla využita výšková technika–automobilová plošina, ze které docházelo k hašení komínového tělesa speciálním pískem.