„Po druhé hodině odpoledne byl ohlášen požár v Brništi a na místo vyjeli profesionální hasiči z Jablonného v Podještědí a místní dobrovolní,“ řekla k dalšímu požáru z posledního listopadového dne Iva Michalíčková, tisková mluvčí Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje. Přivolaní hasiči nakonec museli hořící saze strhnout kominickým nářadím do kotle, kde je potom vybrali.

„Majitelce domu odborník zakázal komín užívat do té doby, než projde revizí,“ doplnila Michalíčková. O pět hodin později se vznítily saze v komíně rodinného domu v Mírové ulici v Mimoni. Tady zasahovali mimoňští dobrovolní hasiči a i v tomto případě, podle Ivy Michalíčkové, bude třeba provést revizi komína odborníkem.

Volejte kominíka

Od 1. ledna příštího roku nabývá účinnosti nařízení vlády o podmínkách požární bezpečnosti komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv a zároveň se ruší dosud platná vyhláška o čištění komínů. Podle novely si každý musí počínat tak, aby při jejich provozu nedoházelo ke vzniku požáru.

Komíny, kouřovody a kotle, jsou vyhovující teprve tehdy, když se kontrola, čištění, revize, a vypalování komína provede v souladu s tímto nařízením. Samozřejmě nesmí být objeveny žádné závady. Dodržování těchto pravidel je naprosto nezbytné, pokud nechcete, aby vám rodinný dům nebo provozovna lehly popelem.

„Kontrolu spalinové cesty, tedy kouřovodu, provádí odborník, který musí být držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví,“ poznamenal Tomáš Erban, metodik stavební prevence Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje a pokračoval: „O provedené kontrole nebo čištění potom musí vydat písemnou zprávu.“

„Pokud si podnikatel v provozovně provede čištění sám, musí to zapsat do požární knihy a tu v případě kontroly předložit,“ doplnil Tomáš Erban. Čištění kouřovodu, který slouží pro odtah spalin od spotřebiče na tuhá paliva o výkonu do 50 kW, provádí kominík nebo i majitel svépomocí.

Revize je nutná

„Revizi kouřovodu musí udělat také kominík, který je zároveň revizním technikem komínů, komínových systémů nebo spalinových cest,“ vymezuje jasná pravidla metodik stavební prevence HZS Libereckého kraje Tomáš Erban.

Jak upřesňuje, revize se samozřejmě provádí před uvedením do provozu nebo po každé stavební úpravě komína. Stejně tak v případě, kdy změníte druh paliva, před výměnou nebo novou instalací kotle, po komínovém požáru, při vzniku trhlin v kouřovodu nebo jenom podezření na trhlinu.

„I v tomto případě vydá odborník písemnou zprávu,“ připomněl Erban. Kouřovod určený pro odvod spalin zařízení, které slouží v provozovně k přípravě pokrmů, se kontroluje a čistí nejméně jedenkrát za dva měsíce. V rekreačních rodinných domech se kontrola a čištění provádí alespoň jedenkrát za rok.

„Čištění spotřebiče na pevná paliva o výkonu do 50 kW včetně je možné provádět svépomocí podle návodu výrobce, nejméně jedenkrát za rok, a to za podmínky, že se budou provádět jejich pravidelné kontroly odborníkem,“ dodal Tomáš Erban.

Autor: Tomáš Mařas