Příčina požáru zatím není jasná. Jisté je jen jedno. Jako první se vznítily papíry uložené ve skladu a rychle se šířící oheň dokázali zastavit až přivolaní hasiči. Škodu na materiálu a na hotových zakázkách odhaduje provozovatel na 300 tisíc korun. Další škody však vznikly na budově jak při samotném požáru, tak při hašení.