Na hasiče v plné výstroji připravené k zásahu ale místo šlehajících plamenů čekala pouze oblaka dýmu, která se vznášela vzhůru kvůli neškodnému pálení klestí.
Použití techniky potřeba nebylo, pro hasiče však šlo o zbytečný výjezd. Podobných událostí především v podzimním období přibývá. Kdo je zodpovědný za planý poplach, v jakém případě a jak mu snadno předejít? O tom, ale i o tučných pokutách, které hrozí za neohlášené pálení, jasně hovoří zákon. Připomíná to krajská mluvčí hasičů Zdeňka Štrauchová.
„Je to zejména povinnost ohlašovat pálení na operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje. Pálení lze nahlásit telefonicky na telefonu nebo přes internetový formulář, který je zveřejněn na webových stránkách www.hzslk.cz v horní pravé části nazvané pálení klestí, nebo přes banner v pravém sloupci nahlášení pálení," radí Štrauchová.
Povinnost ohlašovat pálení se nevztahuje na fyzické osoby, které tuto činnost provádějí na vlastním pozemku. Přesto i v těchto případech je vhodné pálení předem ohlásit, a to hlavně pokud majitel pozemku plánuje spalovat větší množství biologického odpadu.
„Při ohlašování pálení je nutné uvést datum a místo pálení, osobu, která je za pálení zodpovědná, včetně kontaktu na mobilní telefon, v neposlední řadě dobu, po kterou bude pálení probíhat," jmenuje Štrauchová.