Vypořádat se s následky katastrofálních povodní v roce 2002 pomáhali lidem v Kralupech nad Vltavou také dobrovolníci z České Lípy. Studenti i zaměstnaní místo prázdnin a dovolené odjeli do vodou zničeného města a pomáhali tam s odklízením všudypřítomného bahna.
„Měl jsem dovolenou a když jsem slyšel, že můžu pomoci lidem, které zasáhla velká voda, neváhal jsem a s několika dalšími kamarády jsem se vydal do Kralup a celý týden jsme těm nejpostiženějším pomáhali s úklidem,“ řekl jeden z českolipských dobrovolníků Martin Bělka. Dobrovolníků se ujal místní farář, který pomoc organizoval. Byl to ten samý farář, který oddával Lucii Bílou. Ta se také na jeho žádost na dobrovolníky přijela do Kralup podívat.
„Ubytovali nás ve školní tělocvičně. Stravu nám hradilo město a musím říct, že jsme nijak nestrádali. Jen ta studená voda, ve které jsme se po celodenní práci sprchovali nám zrovna moc nesvědčila. Chtít ovšem v zatopeném městě teplou vodu by byl trochu moc velký přepych,“ vyprávěl Martin Bělka.„Pracovali jsme od rána do večera. Naší pomoci si místní velmi vážili a my jsme byli rádi, že jsme užiteční. Nemile mě překvapili místní obyvatelé, kterým se velká voda vyhnula. Chodili se dívat na své zoufalé sousedy, probírali jejich trápení v hospodě, ale aby přiložili ruku k dílu, je ani nenapadlo. Ještě se nám smáli, jak jsme špinaví od bahna.“
„Poznali jsme také, jak mohou vypadat lidské hxeny. Někteří lidé kradli elektroniku i nábytek ze zatopených a zničených domů a ten se pak nestyděli hned na místě prodávat. Policie pak místo aby dělala něco užitečného, chránila tyto hyeny před těmi, kteří v návalu vzteku a v alkoholovém opojení byli schopni takové, s prominutím hajzly, snad i pozabíjet,“ dokončil své vyprávění Martin Bělka.

PŘÍBĚHY VODY - rubrika věnovaná vzpomínkám na záplavy před pěti lety