AI, UI, umělá inteligence. Tato slova už nepatří pouze do světa sci-fi. Umělá inteligence prostupuje všemi oblastmi našeho života, včetně vzdělávání. Kdy se před ní mít na pozoru a kdy je její pomoc naopak vítána? Víte, jak s dětmi o umělé inteligenci mluvit?

Umělá inteligence a úkoly: Zakazovat nebo ne?

Umělá inteligence se dostala pod palbu kritiky především kvůli obavám z podvádění studentů. AI totiž dokáže napsat nejen domácí úkol, ale i celou seminární práci.

Na konci roku 2023 vedl doktor Kopecký výzkum přístupu škol k umělé inteligenci. „Zatímco 35 % učitelů má z AI strach, srovnatelných 30 % má zcela opačný názor a za hrozbu ji nepovažuje,“ uvádí výsledky na webu E-bezpečí.

Jak umělou inteligenci vidí děti? 

| Video: Youtube

Téměř polovina dotazovaných si podle něj myslí, že užívání umělé inteligence povede ke hloupnutí lidí. Přesto se většina vyslovila, že umělé inteligence do škol patří.


Nahrává se anketa ...

Jak může vypadat zapojování AI do výuky? Učitelé mohou práci s umělou inteligencí přímo zapojit do zadání. Podle webu Dvojklik se AI dětem hodí k rešerším, k utřídění myšlenek, doplnění kontextu nebo při vytvoření plánu práce. Varují ale před používáním AI k vyhledávání faktů nebo tvorbou celých textů.

close Jak používat AI eticky? Web E-bezpečí se zabývá bezpečím dětí v online prostředí a zabývá se také vlivem umělé inteligence. info Zdroj: E-bezpeci.cz zoom_in Jak používat AI eticky? Web E-bezpečí se zabývá bezpečím dětí v online prostředí a zabývá se také vlivem umělé inteligence.

Odborníci se shodují, že není třeba dětem umělou inteligenci zakazovat. Děti se by se naopak měly naučit, kdy jim může být pomocníkem a kdy se na ni naopak spoléhat nemohou.

Jak s dětmi mluvit o AI?

  • Nestrašte, ale vysvětlujte – už od raného věku vysvětlujte dětem rozdíl mezi umělou inteligencí a člověkem. Chytré domácí asistenty mohou děti považovat za lidské, přisuzovat jim city. Starším dětem vysvětlete rozdíl při chatování (dopisování) se strojem a kamarádem. Nezapomeňte upozornit na rizika kyberšikany a poučte děti, jak se mají v takovém případě zachovat.
  • Soukromí nad zlato – od raného věku učte děti hlídat si soukromí v online prostředí. Stejně, jako se děti učí komu mohou otevřít dveře, je třeba aby věděly, co mohou sdílet online
  • Vyzkoušejte AI společně – otevřete si některou z generativních umělých inteligencí a spolu s dítětem vyzkoušejte, jak funguje. Můžete se společně učit zadávat správné prompty (příkazy), ale také dítěti názorně ukázat rizika slepé důvěry ke generovaným výsledkům
  • Trénujte kritické myšlení – nechte děti samotné vyhledávat chyby, předsudky a nepravosti generované umělou inteligencí. Naučí se tak přistupovat k obsahu s kritickým okem

Zdroj: Americká asociace pediatrů, Healthy Children

Rizika umělé inteligence: Učí se od lidí

Umělá inteligence funguje podobně, jako lidský mozek. Schraňuje data a generuje z nich texty, obrazy nebo videa. Nebezpečí používání umělé inteligence spočívá právě v tom, že se sama učí od lidí. Sbírá data na internetu a jako taková přebírá i předsudky.

AI tak při pracovních pohovorech může automaticky vyřazovat ženy nebo etnické menšiny. Univerzita v Melbourne zjistila že ChatGPT, což je oblíbená forma generativní umělé inteligence, automaticky vyřazuje stejně kvalitní životopisy kandidátů, kteří strávili čas na rodičovské dovolené.

Škola na instagramu sdílí projekty dětí. K ilustrování vlastního příběhu použily právě AI:

AI si ale může i vymýšlet nebo opakovat lži.

Nebezpečná je také její schopnost vytvářet věrně vypadající fotografie, hlasové nahrávky a videa. Tyto záznamy se nazývají deepfakes a děti je mohou snadno používat při kyberšikaně.