S Kateřinou Novotnou, s níž jste založila organizaci Akademie rodičovství, jste vydaly knihu Tvoje děti, moje děti, naše šťastná rodina. Publikace pojednává o komponovaných rodinách, tedy takových, které se poskládaly z částí rodin předchozích, a jejich soužití. Vzpomenete si na nějaká data či poznatky, které vás při přípravách publikace překvapily?
Jakmile se nějakým tématem zabýváme, tak si ho ještě více všímáme v normálním životě, a související témata k nám přicházejí tak trochu sama. Komponovaných rodin je v závislosti na počtu rozvedených párů opravdu hodně. Většina rodičů říkala, že velkým očekáváním je pro ně vytvořit velkou rodinu, ve které si všichni budou po čase alespoň trochu rozumět. Některým se tato očekávání splnila, ale vždy je za tím velký díl práce. Potřeba je mluvit o všem. I o tom, co mi není příjemné, nastavovat pravidla a udržovat si velkou míru tolerance a respektu.

S těmito říkankami zaručeně uspějete u svých dětí, ale ohromíte i celou rodinu:

close Iva Kyselá, terapeutka a spoluzakladatelka organizace Akademie rodičovství. info Zdroj: Se souhlasem Ivy Kyselé zoom_in Iva Kyselá, terapeutka a spoluzakladatelka organizace Akademie rodičovství. Jaké zkušenosti pro vás byly při získávání poznatků pro knihu pozitivní?
Pozitivní bylo, jak chtěly rodiny sdílet, co se jim podařilo. Vzpomněla jsem si na předávání chlapce, kterému bylo v tu dobu dva a půl roku a „nevlastní rodič“ vytvořil elektronický deník, do kterého psali vše, co s nimi dítě zažilo, jakých pocitů si všimli, z čeho bylo unavené nebo co jedlo. Smyslem bylo, aby se druhý rodič mohl po týdnu napojit a pokračovat sice po svém, ale v souladu s potřebami dítěte.

Vybrat správný tábor je důležitým rozhodnutím, které ovlivní zážitky dítěte i jeho osobní rozvoj:

Vzpomenete si na další pozitivní příklad?
Ano, například když „máma“ všech pěti dětí, které se o víkendu potkávaly, vyřešila jejich vybíravost v jídle tím, že uvařila více příloh a masa, zeleninu a vše dávala doprostřed stolu. Neřešilo se, co si kdo nabere a sní. Příběhy spojovala vstřícnost a kooperace, která se přesunula od rodičů k dětem. Zaujala mě sebereflexe dospěláků, kteří si dokázali přiznat a pojmenovat, že po vlastních dětech vyžadují méně a k těm od partnerů jsou přísnější, neboť je to jednodušší. Tvořit komponovanou rodinu vyžaduje obrovský respekt a schopnost mluvit o všech očekáváních a potřebách.

Děti se učí cizí jazyk bez námahy a bez překládaní slov do rodného jazyka, jako je tomu v pozdějším věku:

Za nenávistí se schovává strach

Máte s přípravou publikace spjaté i nějaké negativní vzpomínky?
Ano. Překvapilo mě a stále překvapuje, jaká nenávist a schopnost si ubližovat mezi lidmi vzniká. Nejen k „nevlastním“ dětem, ale i k vlastním a expartnerům. Za nenávistí je většinou schovaný strach, nejistota a zranění. A pokud si to takto vysvětlíme, tak můžeme mluvit i s člověkem, ze kterého něco takového cítíme. Pokud o člověku přemýšlíme spíš jako o někom, kdo se něčeho bojí, než jako o někom, kdo nás nenávidí, hovoří se nám s ním mnohem lépe. Moc si přeji, aby se děti v rozpadlých vztazích nestávaly nástrojem k manipulaci mezi expartnery.

close Rodina a děti. info Zdroj: Shutterstock zoom_in Děti si všímají, jak druzí řeší konflikty, jak si projevují lásku a jak se k sobě chovají.

Přináší soužití v komponované rodině také nějaká pozitiva, případně jaká?
Komponovaná rodina poskytuje dětem prostředí, kde mohou čerpat z různorodých zkušeností a chování více dospělých. Díky tomu se učí adaptovat na jiné podmínky, empatii a širokou škálu dovedností, které jim pomáhají růst a vyvíjet se v sebevědomé jedince.

Co hororový žánr přináší dětem a za jakou hranu nesmí jeho autor zajít?

Co může dále patřit mezi výhody vyrůstání v komponované rodině?
Například větší rodinná síť, více vazeb a vzorů, tedy několik babiček, dědečků, strýčků, tetiček a sourozenců. Nabízí to více možností, jak požádat o pomoc, vyplakat se či si postěžovat. Tato přednost dále skýtá obrovskou příležitost učit se mezilidským vztahům většinou v bezpečném prostředí. Děti si všímají, jak druzí řeší konflikty, jak si projevují lásku a jak se k sobě chovají.

Včely mají blahodárné účinky i na ty nejmenší předškoláčky. Od kolika let by měly děti mít přístup ke včelám?

close Projekt Miminka a maminky. info Zdroj: Deník/Jan Lakomý zoom_in Vzpomenete si ještě na nějakou další výhodu?
Rozšířená podpora a zázemí. Čím více lidí dítě podporuje, v jazyce dítěte „ho má rádo“, tím více roste jeho sebejistota, že je v pořádku. Každé dítě ovlivní rozchod rodičů, ale dobré vztahy mohou emoce zmírnit. Mladí lidé potřebují obzvlášť v období dospívání „spřízněné duše“. Mohou tak vytvářet různé koalice s nevlastními sourozenci, babičkami, tetami a tak dále. Další výhodou je sdílení odpovědnosti, byť každý má tu svou. Více lidí si může lépe rozdělit péči o děti, o kroužky, o rodinné příslušníky, zvířata či domácí práce. Velkou roli určitě hraje také větší finanční stabilita. Komponovaná rodina totiž může zlepšit ekonomickou situaci. Mluvíme například o zaplacení finančně náročných kroužků. Velkým přínosem je také podpora v krizových situacích. Pokud v komponované rodině fungují vztahy, tak to může být velká úleva. Například při nemoci, ztrátě zaměstnání, v těžké finanční situaci či v případě školních problémů.