KDY: Středa 23. října od 16:30 hodin
KDE: Vlastivědné muzeum a galerie Česká Lípa
ZA KOLIK: Vstup zdarma

Varnsdorfský rodák, narozený roku 1880 žil většinu svého života v České Lípě, kde zemřel v roce 1969. Ve Varnsdorfu se vyučil litografem. Během života získal řadu zkušeností a stal se i uznávaným grafikem, reprodukčním fotografem a konstruktérem map. Mimo krátkého působení jako samostatný podnikatel pracoval většinu svého profesního života u českolipské tiskařské firmy Johann Künstner, kterou posléze i technicky řídil a podílel se na vysoké úrovni zdejší polygrafie.

„Díky dobře zachované pozůstalosti můžeme sledovat Ulbrichtův osobní život. Před první světovou válkou je dobrým obrazem středostavovské rodiny v České Lípě. Válka ho vyhnala nejdříve na bojiště do Haliče, posléze byl převelen do Vojenského zeměpisného ústavu ve Vídni, kde zvládl konstrukci a tisk speciálních map,“ říká historik muzea Ladislav Smejkal. V době meziválečné Ulbricht zvyšoval svou kvalifikaci a také se účastnil na společenském životě města. Během druhé světové války v podstatě řídil podnik. Byl antifašista a sociální demokrat.

Po válce prožil nejednu šikanu jako Němec, ale prosadil se jako umělec a výrazný odborník. Po násilné likvidaci tiskárny Künstner v roce 1949 nabízel své služby Městu Česká Lípa s jeho zařízením. Čas velkých proměn společnosti ve dvacátém století zaznamenal na řadě fotografií, které se také na výstavě uplatňují vedle ukázek z jeho díla a zajímavých dokumentů svědčících o časté zběsilosti uplynulého století.

Výstava je přístupná v Maštálkově síni od 24. října až do konce roku.