KDY: Úterý 14. ledna od 17 hodin
KDE: Městská knihovna Česká Lípa (čítárna)
ZA KOLIK: Vstup zdarma

Přednášet bude amatérský vojenský historik Jaroslav Beneš, který se dlouhodobě věnuje studiu československé historie v období let 1918- 1938, především výstavbě opevnění ve třicátých letech a historii finanční stráže.