KDY: 3. května - 25. října
KDE: Památník K. H. Máchy Doksy
ZA KOLIK: 20 - 100 Kč

Výstava „Vale, lásko ošemetná“ představí kramářské písně a modlitební tisky jako doposud ne zcela doceněný pramen k dějinám české knižní kultury a zároveň jako jeden ze specifických prvků pololidové kultury v kontextu díla Karla Hynka Máchy. Název výstavy jsme odvodili od jeho oblíbené česko-německé písně.

Výstava se bude věnovat Máchovu vztahu k žánru kramářské písně a tematice, kterou Mácha využíval ve svých dílech (láska, loupežníci, otcovražda), také vztahu kramářských a poutních tisků k regionu Máchův kraj (Bezděz). Dotkne se širších souvislostí kramářských písňových tisků k literatuře českého národního obrození v první polovině 19. století a těšit se můžete i na další zajímavosti ze sbírek Knihovny Národního muzea.

Kramářské písně se zpívaly a prodávaly na jarmarcích a poutích od 16. do 19. století. Bavily posluchače informacemi o dění v blízkém i vzdálenějším světě, dávaly zvlášť přednost událostem senzačním, šokujícím, zázračným. Byly jakýmsi předchůdcem dnešního bulvárního tisku a představovaly jakési písňové zpravodajství. Potulní písničkáři chtěli své obecenstvo poučit, pobavit a zaujmout, aby si lidé jejich tištěné písničky kupovali. Jsou zajímavým zrcadlem vkusu dobového čtenáře a posluchače pocházejícího nejčastěji z lidových vrstev. Česko-německá píseň „Vale, lásko ošemetná“  byla Máchovou oblíbenou. V kramářských písních, představených na výstavě, se odrážejí dobové události, které Mácha využíval ve svých dílech (láska, loupežníci, otcovražda) a také vztah kramářských a poutních tisků k Máchovskému kraji.