Noc kostelů na Českolipsku
KDY: Pátek 28. května
KDE: viz. níže
ZA KOLIK: zdarma

Stovky památek v pátek otevře své brány v rámci tradiční akce Noc kostelů. V Libereckém kraji to bude šedesát svatostánků a na Českolipsku 15. Pořadatelé průběžně představují své programy na webu nockostelu.cz, kde si návštěvníci mohou vybrat z mnoha možností: od individuální prohlídky sakrálních prostor, přes poslech hudby, výstavu, přednášku, videoprojekci, online vysílání, program pro rodinu s dětmi,možnost setkání či rozhovoru s duchovním, až po ztišení nebo zapálení svíčky za své blízké. Z programu Noci kostelů na Českolipsku vybíráme: 

Česká Lípa, Kostel Mistra Jana Husa - Swingband Zdeňka Hůly, od 19 hodin
Koncert má podtitul Koncert na schodech, protože z důvodů vládních nařízení by se akce uvnitř kostela neobešla bez značných omezení. Swingband Zdeňka Hůly vystoupí pod vedením kapelnice Ivety Konečné. Biblické texty přednesou manželé Truncovi.

Horní Police, kostel Navštívení Panny Marie
18:00 Zvonění
18:05 Individuální prohlídka s možností průvodce
19:00 Slovo P. Stanislava Přibyla - přivítání návštěvníků a informace o aktuálním dění ve farnosti
19:15 Promítání časosběrného filmového dokumentu o obnově hornopolického poutního areálu
20:00 Varhanní koncert - slavná díla skladatelů severoněmecké varhanní školy. D. Buxtehude, G. Böhm, V. Lübeck. Hraje prof. Jaroslav Tůma.
20:30 Komentovaná prohlídka areálu s průvodci
21:00 Občerstvení v ambitech
21:30 Anna Marie Františka Toskánská jako sběratelka ostatků - hovoří P. Stanislav Přibyl
22:00 Varhanní koncert
22:30 Závěrečná modlitba

Kamenický Šenov, kostel Narození sv. Jana Křtitele
18:00 Vyzvánění zvonů a uvítání
18:00 - 19:30 Výtvarná dílnička
18:10 Hudební vystoupení dětského houslového souboru Fidula
Po celý večer výstava uměleckých děl a zpřístupnění věže kostela s výkladem. Současně bude otevřeno i sousední šenovské sklářské muzeum.

Kamenický Šenov - Prácheň, kostel sv. Vavřince18:00 Vyzvánění zvonů18:10 - 22:00 "Boží diskotéka" - moderní duchovní hudba, po celý večer výstava19:00 Hudební vystoupení dětského houslového souboru Fidula

Kunratice u Cvikova, kostel Povýšení sv. Kříže
19:00 - 23:30 Noc kostelů v Křišťálovém chrámu - program ZDE

Mimoň, kostel sv. Petra a Pavla
18:00 Zahájení (zvony kostela)
19:00 Varhanní čtvrthodinka - Hudební zastavení, poslech varhanních skladeb
20:30 Adorace se zpěvy z Taizé
Celovečerní program: 
Výstava: Historie okolních kostelů - Dle nových poznatků zjištěných při tvořbě Stavebně Historických průzkumů (kostel. sv. Mikuláše, Brniště; kostel sv. Zikmunda, Stráž pod Ralksem; kostel Narození Panny Marie, Dubnice)
Kostel jako svědek minulosti kostel jako liturgický prostor - individuální/komentovaná prohlídka
Varhany z pohledu technického, uměleckého i historického. Možnost komentované prohlídky, příp. vyzkoušení si varhan
Výstava: Historie hudebního dění v kostele - Rešerše archivních poznatků o hudebním dění při kůru kostela sv. Petra a Pavla v Mimoni do 2. světové války, prezentace nově zjištěných skutečností

Prysk-Horní Prysk, kostel sv. Petra a Pavla
18:00 - 23:00 Kostel otevřen k prohlídce (komentované prohlídky, výstava, hudební program)

Stružnice-Jezvé, kostel sv. Vavřince
18:00 Zvonění a zahájení Noci koste, přivítání administrátorem farnosti P. Stanislavem Přibylem
18:05 S varhanami na vlně času, hraje Vojtěch Bogar
18:20 Komentovaná prohlídka, provází P. Stanislav Přibyl
18:40 Koncert Maria - znamení na cestě, zpívá chrámový sbor Hvězda
19:15 Individuální prohlídka kostela, příležitost k individuální prohlídce kostela v doprovodu kostelníka Petra Zahrádky, možnost ztišení a modlitby.

Zahrádky, kostel sv. Barbory
18:00 - 20:00 V průběhu večera možnost komentované prohlídky kostela, hřbitova a hrobky Kouniců. Možnost ztišení v prostoru kostela. Ostatní program závisí na momentální epidemiologické situaci. 

Zákupy, kostel sv. Fabiána a Šebestiána
18:00 Slavnostní úvod zvonem sv. Filip z r. 1508 a přivítání
18:10 - 22:00 Individuální nebo komentovaná prohlídka kostela. Rozhovory s knězem. ztišení, rozsvícení svíček.

Zákupy-Brenná, kostel sv. Jana Křtitele
15:00-17:00 Komentovaná prohlídka kostela. Možnost rozhovorů s knězem.

Žandov, kostel sv. Bartoloměje
17:00-19:00 Individuální prohlídka

Zámek v době Valdštejnů a dnes
KDY: do 25. června
KDE: zámek Doksy
ZA KOLIK: zdarma

Městská galerie na zámku v Doksech zve v těchto dnech na výstavu Zámek v době Valdštejnů a dnes. Jak již název napovídá, uvidíte historické fotografie interiéru a exteriéru z doby, kdy zámek obývali Valdštejnové, v porovnání s fotografiemi ze současnosti. Výstava je zdarma a potrvá až do 25. června. Fotografie si můžete prohlédnout od pondělí do pátku od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin.

Den otevřeného podstávkového domu
KDY: sobota 29. května od 9 do 17 hodin
KDE: Vísecká rychta v Kravařích
ZA KOLIK: zdarma

Od roku 2005 se pořádá každoročně, a to koncem května Den otevřeného podstávkového domu. Je to akce, která má přiblížit návštěvníkům život v těchto domech a možná i přesvědčit, aby tyto stavby lidové architektury byly restaurovány, nebouraly se a zůstaly zachovány pro další generace. Podstávkové domy se nacházejí na současném trojzemí, a to na území České republiky, Německa (například město Žitava) a Polska (například město Bogatynia). Tyto stavby jsou v majetku soukromých osob nebo slouží jako muzea (skanzeny). V naší zemi se nacházejí ve velkém množství podstávkové domy v Libereckém kraji. V lokalitě, ve které se nacházíme, tj. na Českolipsku, se zmíněné stavby stavěly na vesnicích, ale i ve městech, například v Novém Boru, Kamenickém Šenově, Jablonném v Podještědí, Zákupech, Kuřivodech, Chlumu, ve Žďáru, v Lindavě, Dolní Světlé, ve Sloupu v Čechách, v Krompachu, Polevsku, Oknech, Nedvězí, Tuháni nebo v Kravařích (Vísecká rychta). Vísecká rychta, pobočka českolipského Vlastivědného muzea a galerie, bude otevřena zdarma v sobotu 29. května 2021 od 9:00 hodin do 17:00 hodin.

Českolipské dominanty
KDY: 21. května - 12. září 
KDE: Centrum textilního tisku Česká Lípa
ZA KOLIK:

Centrum textilního tisku v České Lípě přichystalo pro své návštěvníky ke klasické prohlídce textilní expozice příjemný bonus v podobě nové výstavy. Galerie v 1. patře textilního muzea už hostila mnoho výstav různých zaměření nejen od místních umělců, tentokrát to však bude výstava přímo bytostně svázaná s naším městem. Už její název - Českolipské dominanty známé i neznámé napovídá, že zde budou k vidění významná místa a památky České Lípy, které zná každý i ty, na něž se už dnes zapomnělo. „Naši návštěvníci si zde budou moci prohlédnout perokresby českolipského malíře, rodáka a místního patriota Jana Vondry. Člověka, který se malováním sice neživil, věnoval se mu pouze ve volném čase, o to však s větší láskou a citem, s nímž zachycoval krásná místa nejen našeho města, ale i celého Českolipska,“ přibližuje autora kreseb ředitelka Kultury Česká Lípa, Tereza Vraná. Výstavu si zájemci mohou prohlédnout v rámci prohlídek Centra textilního tisku, které probíhají vzhledem k vládním nařízením v individuální formě, a to ve dnech středa – neděle, 9 – 12 a 13 – 17 hodin.

V Českém Švýcarsku na vás čeká řada novinek
TIP NA VÝLET
KDE: České Švýcarsko, Hřensko

V Českém Švýcarsku se naplno rozjela turistická sezóna. Návštěvníky čeká řada novinek, ale i omezení na turistických cestách spojená s kůrovcem. Veřejnosti již od Velikonoc slouží i nový altán na Mariině skále v okolí Jetřichovic, který se po roce vrátil na své místo. Správa národního parku vrátila stavbě historickou podobu z doby jejího vzniku. První dřevěnou stavbu na skále nechal postavit už v roce 1856 kníže Ferdinand Kinský, po jehož manželce Marii Anně byla vyhlídka pojmenována. Pravčická brána je přístupná denně až do října od 10 do 18 hodin. Pro začátek výletu na výchozích místech z Hřenska, od Tří pramenů nebo z Mezní Louky doporučuje správa parku yužít hustou síť veřejné turistické dopravy ve směru od Děčína i od Jetřichovic. Denně jsou v provozu také populární lodičky na řece Kamenici, kde během jara probíhala těžba suchých stromů. Edmundova soutěska je přístupná bez omezení v obou směrech od Hřenska i od Mezní Louky. Lodičky v Divoké soutěsce jezdí z dolního přístaviště bez možnosti výstupu, tj. pouze tam a zpět. Žlutá turistická značka od horního přístaviště údolím Soorgrund směr Mezní Louka je uzavřena. Také pro návštěvu soutěsek je vhodné využívat veřejnou dopravu. 

Uletěly nám sovy
KDY: do konce června
KDE: DDM Libertin Česká Lípa
ZA KOLIK: zdarma

Z Libertinu uletěly sovy. Po celý měsíc květen a červen postrádají hned několik soviček. Pomůžete jim je najít? Během následujících týdnů můžete natrefit během svého toulání Českou Lípu a přilehlého okolí na některou ze sov. Jsou v pěti barevných verzích. Dokážete poskládat celou sérii barev a získat tak věcnou odměnu? Stopy kde hledat sovičky naleznete na Facebooku nebo na Instagramu DDM Libertin.