Česká Lípa

Harmonogram svozu separovaného odpadu

Pondělí:

Dopolední směna (6.00 - 14.00)

kontejnery: Litoměřická, Bardějovská, Jihlavská, Budyšínská, Ţitavská, Zhořelecká, Luţická, Sluneční, 28.Ríjna, Brněnská, Kutnohorská, Hradecká, Dlouhá, Kolínská, Na Jílech, Na Výsluní, Východní, P.Wonky, R.Hrušínského, Štursova, Norská, Na Svahu, Vladimírská
Popelnice: Purkyňova

Odpolední směna (14.00 - 22.00)

kontejnery: Újezd, Mikovcova, Havlíčkova, Klášterní, U Ploučnice, Smetanovo nábřeţí, Hrnčířská, Mánesova, Eliášova, Vohradského, Kozákova, ČSA, Dubická, J.Wericha, Alexandrovská, Myslbekova, Červeného Kříţe, U nemocnice, Dukelská, Pod Špičákem,B.Martinů, R.z Dubé
Popelnice: Pivovarská, Chelčického, Nová, Poříční, Mimoňská, Krátká, U kovárny, U kapličky, Partyzánská, Máchova, Jar.Seiferta, Vachkova, Jasmínová, Akátová, Šípková, Šeříková, Jabloňová, Višňová, Javorová, Růţová, Topolová, Jasanová, Foglarová, Českých bratří, K pastvinám, Úvoz,U rybníčku, Rousova, Dvořákova, Husova, Na vyhlídce, Lesní, Strmá, U mlékárny, Bohušovická, Slovenská, Moravská, U výtopny,Luční,Šrámkova, JanáČkova,Česká, Anenská, Malá, Válečných zajatců, Mikanova

Úterý:

Dopolední směna (6.00 - 14.00)

kontejnery: Havířská, Okruţní, Komenského, Lomená, Šluknovská, Cvikovská, Bratří Čapků, Jana Zrzavého, Kunratická, Špálova, Ústecká, Praţská, Jáchymovská, Sloupská, Pihelská, Severní, Příbramská, Josefa Maštálka, Zoubkova, Uranová, Střelnice

Odpolední směna (14.00 - 22.00)

kontejnery: Ţelezničářská, Heroutova, Zahradní, Pod Holým vrchem, Boţeny Němcové, Jiţní, Na Blatech, Větrná, Lipová, Západní, Kovářova, Bendlova, Antonína Sovy, Svárovská,Dubická, Lukostřelecká, Svatopluka Čecha, Svojsíkova Stezka
popelnice Bendlova, Antonína Sovy, Lipová,U Katovny, Lukostřelecká, 5. Května, Karla Poláčka, Koţnarova, Horova, Klínova, Na kopečku, Matouškova, U kola, Jarní, Letní, Podzimní, Zimní, Hrubínova, Škrétova, Buckova, Alšova, Plynárenská, Ptačí louka, Pod Hůrkou, Vrchlického,
Konopeova, Bulharská, Vřesová, Březová, Trnková, Nebeského Západní, Kovářova

Středa:

Dopolední směna (6.00 - 14.00)

popelnice: Hrnčířská, Berkova, Erbenova,U Synagogy, U vodního hradu, Moskevská, Zámecká, Mlýnská, Jindřicha z Lipé, Masná, Prokopa
Holého, Škroupovo náměstí, Ţiţkova, Mikovcova, Mikulášská, Vězeňská, T.G.Masaryka, Mariánská, U spojů, Havlíčkova, náměstí Osvobození, Klášterní, Trţní, Paní Zdislavy, Sokolská, Jirásková, Pod Holým vrchem, Ronovská, Boţeny Němcové, Nerudova, Újezd, Nawkova

Odpolední směna (14.00 - 22.00)

popelnice: Blata, Salusova, Hornova, Kinského, Jiţní, Ruská ,Jiřího z Poděbrad, Tylova, Příčná, Zahradní, Heroutova, Na Nivách, Hálkova, Bezručova, Pátova, Arbesova, Slovanka, Ţelezničářská, Kovářova, V cihelně, Českokamenická, Roháče z Dubé, Děčínská, ČSA, Dubická, Eliášova, Mánesova, Kozákova

Čtvrtek:

Dopolední směna (6.00 - 14.00)

kontejnery: Litoměřická, Bardějovská, Jihlavská, Budyšínská, Ţitavská, Zhořelecká, Luţická, Sluneční, 28.Října, Brněnská, Kutnohorská,
Hradecká, Dlouhá, Kolínská, Na Jílech, Na Výsluní, Východní, P.Wonky, R.Hrušínského, Štursova, Norská, Na Svahu, Myslbekova, Červeného Kříţe, Alexandrovská, Vladimírská, J.Wericha, U nemocnice, Dukelská, Pod Špičákem, B.Martinů
Popelnice: Dobranov

Odpolední směna (14.00 - 22.00)

kontejnery: Újezd, Mikovcova,R.z Dubé, Havlíčkova, Klášterní, U Ploučnice, Dubická, Smetanovo nábřeţí, Hrnčířská, Mánesova, Eliášova,
Vohradského, Kozákova, ČSA
Popelnice: Dubická, Litoměřická, Ţiznikov, Dolní Libchava, Válečných Zajatců, Manušice, Stará Lada

Pátek:

Dopolední směna (6.00 - 14.00)

kontejnery: Havířská, Okruţní, Komenského, Lomená, Šluknovská, Cvikovská, Bratří Čapků, Jana Zrzavého, Kunratická, Špálova, Ústecká,
Praţská, Jáchymovská, Sloupská, Pihelská, Severní, Příbramská, Josefa Maštálka, Zoubkova, Uranová, Svárovská, Dubická, Lukostřelecká, Svatopluka Čecha, Svojsíkova stezka, Střelnice, Západní, Kovářova, Bendlova, Antonína Sovy, Ţelezničářská, Heroutova, Zahradní, Pod Holým vrchem, Boţeny Němcové, Jiţní, Na Blatech, Větrná, Lipová, Okřešice
Popelnice: Mariánská, Sadová, U střelnice, Lipová, Dubická, Studničkova,U Brodu, Starý Újezd, Západní, Častolovice, Vlčí Důl, Heřmaničky

Harmonogram svozu separovaného odpadu

Plasty – pondělí, úterý, středa

Papír – čtvrtek, pátek

Sklo – druhá polovina měsíce

Sběrný dvůr

5. května 3031

Telefonní spojení: 487 521 510, 602 180 400

Otevírací doba
4. – 31. 10.  Pondělí – Sobota 7.00 – 19.00
11. – 31. 3. Pondělí – Sobota 7.00 – 17.00

Svoz bioodpadu 

Svoz a likvidace bioodpadu probíhá každý pátek v období od 01. 4. do 30.11. v čase 7.00 – 22.00 hodin 

Lokality, které jsou zapojeny do svozu a likvidace bioodpadu: Dolní Libchava, Holý Vrch, Slovanka, Centrum města, Dubice, Svárov, Kopeček, Stará Lípa