Mars vzrušuje lidskou představivost odedávna a od časů jeho první bližší fotografické dokumentace ještě víc. Už v roce 1976 zaujal lovce záhad a tajemství snímek tajemného útvaru na povrchu planety, jenž vypadal jako obří sochařský reliéf lidské tváře vroubené pážecím účesem. Pozdější snímky s vyšším rozlišením však bezpečně ukázaly, že tento objekt, ležící v oblasti nazvané Cydonia Mensae, je jen kus skály poznamenané erozí a žádná tvořivá bytost se na jeho vzniku nepodílela.

Stehenní kost? Ale ne…

V roce 2014 však dostali milovníci tajemství a příznivci konspiračních teorií novou munici. Robotické vozítko Curiosity pořídilo v srpnu toho roku snímek marťanské suti, v níž se objevilo cosi pozoruhodného. "Z pohledu kamery Mastcam vozítka Curiosity se může tento kámen na Marsu jevit jako femur, tedy kost stehenní. Členové vědeckého týmu mise se však domnívají, že jeho tvar vznikl pravděpodobně působením eroze, ať už větrné nebo vodní," uvedla 21. srpna 2014 americká vermírná agentura NASA v krátkém blogovém příspěvku

"Vědci předpokládají, že pokud by na Marsu někdy existoval život, tak v jednoduchých malých formách, jako jsou mikroby. Na podporu složitějších organismů pravděpodobně nikdy neměl dost kyslíku v atmosféře ani jinde. Výskyt  velkých fosilií proto není pravděpodobný," dodala NASA. 

Mars je tajemných obrazců plný

Proč lidé stále objevují v náhodných konfiguracích marťanských skalisek a kamenů úmyslně vytvořené artefakty, nebo jiné podobné stopy existence inteligentního života? Na vině je psychologický jev zvaný pareidolie - jde o schopnost lidského mozku dotvářet vnímané za pomoci fantazie neurčité nebo nezřetelné podněty do podoby smysluplných obrazů. Dochází k němu pravděpodobně ve spánkovém laloku koncového mozku, který zpracuje vizuální informaci a přiřadí k ní nejpovědomější závěr. 

Asi nejznámějšími a nejpopulárnějšími pareidoliemi jsou různé obrazce pozorované v mracích nebo právě ve skalních a jiných geologických útvarech, připomínajících různá stvoření. Na Zemi jejich přirozený původ většinou rozeznáme díky možnostem přiblížit se k nim a prohlédnout si je i z jiných úhlů pohledu, ale na Marsu, který je na takovou "individuální vizuální kontrolu" příliš vzdálený, představují podobné úkazy živnou půdu pro záhadology.

Nejde přitom zdaleka jen o nejslavnější a již zmíněnou "lidskou tvář" z oblasti Cydonia. Během let postupné dokumentace marťanské krajiny už lidstvo opakovaně zaujala zjevení "velké nohy", "dělové koule", "lžíce" nebo dokonce "zkamenělého hmyzu", ale zatím se nenašel žádný důkaz, že by veškeré tyto snímky ukazovaly ve skutečnosti něco jiného než zvětralé kusy skal.

Život? Leda jednoduché formy

Na druhé straně vědci nepřestávají na Marsu po známkách života (ať už současného nebo dávného) nadále bádat, ale jako už ve svém příspěvku poznamenala NASA, prostředí na této planetě nesvědčí a zřejmě ani nikdy nesvědčilo vývoji složitějších organismů - alespoň pro to vědci nenašli zatím žádný důkaz, byť vesmírné mise putují k Marsu už od 60. let minulého století a byť tuto planetu mapovalo  a nadále mapuje hned několik robotických výzkumníků. Kámen ve tvaru připomínajícím lidskou kost takovým důkazem bohužel není.